XXXIII Konkurs Młodego Muzyka

Kiedy:
12/05/2008 – 17/05/2008 całodniowy
2008-05-12T20:05:00+02:00
2008-05-17T20:05:00+02:00
Gdzie:
Szczecinek
Polska

XXXIII Konkurs Młodego Muzyka w Szczecinku

Cele konkursu:

Podnoszenie poziomu nauczania na instrumentach dętych poprzez konfrontację
osiągnięć, wymianę doświadczeń pedagogicznych.
Umożliwienie młodym wykonawcom sprawdzenia swoich możliwości wykonawczych.

***
Przesłuchania zostaną przeprowadzone i ocenione w sześciu grupach:

Grupa I instrumenty dęte drewniane – dla uczniów ur. w 1995 r. i młodszych
Grupa II instrumenty dęte drewniane – dla uczniów ur. w 1992 r. i młodszych
Grupa III instrumenty dęte drewniane – dla uczniów ur. w 1989 r. i młodszych

Grupa IV instrumenty dęte blaszane – dla uczniów ur. w 1995 r. i młodszych
Grupa V instrumenty dęte blaszane – dla uczniów ur. w 1992 r. i młodszych
Grupa VI instrumenty dęte blaszane – dla uczniów ur. w 1989 r. i młodszych

***
Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dowolnego repertuaru, którego czas trwania nie może przekroczyć:
Grupa I i IV – 8 minut
Grupa II i V – 10 minut
Grypa III i VI – 12 minut
Wyznaczony limit czasowy wykonań będzie ściśle przestrzegany.

***
Szkołę (Zespół Szkół) może reprezentować maksymalnie 1 uczeń w każdej grupie. (maksymalnie 6. uczniów)
***
W Konkursie nie mogą brać udziału studenci Akademii Muzycznych.

***
Laureat I miejsca poprzedniej edycji konkursu może uczestniczyć w XXXIII Konkursie Młodego Muzyka w wyższej grupie wiekowej.

***
Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem.

***
Prowadzona będzie punktacja indywidualna oraz zespołowa.
1. Punktacja indywidualna prowadzona jest odrębnie dla każdej grupy.
2. Podstawą do nagrody zespołowej jest najwyższa punktacja dwóch uczestników danej szkoły po jednym z grupy instrumentów dętych drewnianych i blaszanych, niezależnie od grupy wiekowej.

***
Jury Konkursu powołane jest przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Decyzje Jury są ostateczne.

***
Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej grupie są zobowiązani do udziału
w koncercie laureatów.

***
Po zakończonym konkursie zostanie przesłany do szkół komunikat o wynikach przesłuchań.

***
Dokładnie wypełnione (pismem drukowanym) zgłoszenia uczestników należy nadsyłać
na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty do dnia 15 marca 2008 r. na adres:
Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Oskara Kolberga
ul. 3 Maja 2
78-400 Szczecinek
z dopiskiem XXXIII KMM

***
Wpisowe w wysokości 100 zł. od każdego uczestnika należy wpłacić do dnia
15 marca 2008 r. na konto:
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I i II st.
im. Oskara Kolberga w Szczecinku
PKO BP O/Szczecinek 03 1020 2791 0000 7502 0009 7006

***
Przed wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Zgłoszenie uczestnika niezgodne z regulaminem spowoduje jego dyskwalifikację.
W razie dyskwalifikacji lub rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

***
Potwierdzenie zgłoszenia uczestnika oraz szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie przesłany do 30 kwietnia 2008 r.

***
Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają szkoły delegujące uczniów. Noclegi i wyżywienie rezerwujecie Państwo we własnym zakresie.

Adresy i telefony internatów i hoteli.
1. Internat Zespołu Szkół Zawodowych, ul. 1 Maja 19, tel. 0-94/37 402 60
2. Schronisko Młodzieżowe, ul. Kościuszki 43, tel. 0-94/ 37 401 13
2. Internat Szkół Budowlanych, ul. Artyleryjska 7 tel. 0-94/37 427 53
3. Internat Liceum Ekonomicznego, ul. Szczecińska 47 tel. 0-94/37 431 22
4. Hotel Pojezierze, ul. Wyszyńskiego 69 tel. 0-94/37 435 56
5. Hotel Merkury, ul. Cieślaka tel. 0-94/37 433 41
6. Hotel „Residence”, ul. Lelewela 12, tel. 094/37 288 51

Dodatkowe informacje:
sekretariat szkoły: tel./fax 0-94/374-30-02;
e-mail: szkolamuzyczna@pro.onet.pl;
www.szkolamuzyczna.info

[url=http://www.szkolamuzyczna.info/pliki/karta_zgloszeniowa.pdf]Karta zgłoszeniowa[/url]

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?