XXV Poznański Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych

Kiedy:
11/03/2017 całodniowy
2017-03-11T00:00:00+01:00
2017-03-12T00:00:00+01:00
Gdzie:
POSM II st. im. M. Karłowicza
Solna 12
Poznań
Polska
XXV Poznański Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych @ POSM II st. im. M. Karłowicza | Poznań | wielkopolskie | Polska

REGULAMIN
XXV POZNAŃSKIEGO KONKURSU INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH

Celem konkursu jest:

! Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pedagogicznych
! Podnoszenie poziomu nauczania w poszczególnych specjalnościach ! Promocja uczniów szczególnie uzdolnionych

Konkurs obejmuje następujące specjalności:

! Róg, trąbka, sakshorn, puzon, tuba

Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w pięciu grupach wiekowych:

 • !  GRUPA I:
  ” Urodzeni w roku 2006 i młodsi uczniowie:

  # Ognisk Muzycznych oraz Szkół Muzycznych I st.

 • !  GRUPA II:
  ” Urodzeni w roku 2003, 2004 i 2005 uczniowie:

  # Ognisk Muzycznych oraz Szkół Muzycznych I st.

 • !  GRUPA III:
  ” Urodzeni w roku 2002 i starsi uczniowie:

  # Ognisk Muzycznych oraz Szkół Muzycznych I st.

 • !  GRUPA IV:

Uczestnicy zobowiązani są do występu z własnym akompaniatorem.

Konkurs odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r. w POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12

Przesłuchania konkursowe rozpoczną się w sobotę 11 marca 2017 r. o godz. 8. 30

Oceny uczestników konkursu dokona Jury składające się z pedagogów – instrumentalistów zaproszonych przez organizatorów.

UWAGA!
Oceny JURY są ostateczne.

Laureaci konkursu otrzymają Dyplomy Laureatów, a wszyscy uczestnicy Dyplomy Uczestnictwa.

W trakcie trwania konkursu odbędą się konsultacje jurorów z pedagogami danych specjalności oraz warsztaty metodyczne dotyczące nauczania gry na instrumentach dętych blaszanych. Uczestnicy warsztatów otrzymają stosowne certyfikaty.

Przewiduje się ponadto zorganizowanie wystawy instrumentów dętych oraz ekspozycji księgarni muzycznej.

Wpisowe, które wynosi 120,00 zł. (sto dwadzieścia PLN) należy wpłacić na konto Rady Rodziców POSM II st. im. M. Karłowicza z dopiskiem „XXV Poznański Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych”:

PKO BP I/O Poznań, nr r-ku: 50 1020 4027 0000 1102 0031 3858 Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Potwierdzone przez Szkołę zgłoszenia z dowodem wpłaty wpisowego oraz programem należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2017 r. na adres:

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Ul. Solna 12
61 – 736 Poznań

z dopiskiem:

„XXV Poznański Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych”

Koszty uczestnictwa w konkursie ponoszą szkoły delegujące lub sami zainteresowani.

UWAGA!

Urodzeni w roku 2001 i młodsi uczniowie:
# Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II st. (do kl. III włącznie) # Szkół Muzycznych II st. (do kl. III włącznie)

! GRUPA V:

Urodzeni w roku 2000 i starsi uczniowie:
# Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II st. (do kl. V włącznie) # Szkół Muzycznych II st. (do kl. V włącznie)

UWAGA!
W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie klas dyplomowych szkół muzycznych II st. i ogólnokształcących szkół muzycznych II st. oraz
laureaci I miejsca poprzednich edycji konkursu (dot. tej samej grupy)

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do łącznej klasyfikacji uczestników I, II i III oraz IV i V grupy

Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dowolnego repertuaru nie przekraczającego jednak limitu czasu, który wynosi w:

! GRUPIEI,IIiIII – 5minut ! GRUPIEIViV–8minut

Szczegółowy harmonogram konkursu umieszczony zostanie
na stronie internetowej najpóźniej 3 marca 2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 061 / 852 28 56 Aktualizowane informacje na temat konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej:

www.posm2st.poznan.pl ZAPRASZAMY

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?