XXI Konfrontacje Instrumentów Dętych

Kiedy:
19/03/2012 – 21/03/2012 całodniowy
2012-03-19T23:00:00+01:00
2012-03-21T23:00:00+01:00
Gdzie:
Rynek
Oława
Polska
Kontakt:
PSM I st. im. J. Szajny - Lewandowskiej
tel. (71) 313 43 30

Regulamin Konfrontacji Instrumentów Dętych – Oława

§ l

Cel XXI Konfrontacji Instrumentów Dętych – Oława 2012:
– ocena poziomu nauczania na instrumentach dętych drewnianych i instrumentach dętych blaszanych
w szkołach muzycznych I st. i ogólnokształcących szkołach muzycznych I st.,
– wymiana doświadczeń metodycznych pomiędzy jurorami, a pedagogami szkół  muzycznych,
– prezentacja i promocja najzdolniejszych uczniów,
– współzawodnictwo i aktywizacja pracy pedagogów oraz ich uczniów.

 

§ 2

XXI Konfrontacje Instrumentów Dętych – Oława 2012 odbędą się w dniach 20-21 marca 2012 r.

 

§ 3

Karty zgłoszeń uczestnictwa przyjmowane będą w nieprzekra­czalnym terminie do 10 lutego 2012 r.
 
Biuro organizacyjne XXI KID – Oława 2012:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej
55 – 200 Oława ul. Rynek 12
tel./fax.071-313-43-30,
www.olawamuzyczna.com
e-mail: psmolawa@poczta.onet.pl

Wpisowe (bezzwrotne) w wysokości 100,00 zł od ucznia należy wpłacić na konto: Rada Rodziców PSM I st.  w Oławie, BS Oława, nr konta: 17 9585 0007 0010 0000 0404 0002 w terminie do 1 marca 2012 r.

§ 4

Wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają szkoły delegujące.

 

§ 5

Konkurs jest jednoetapowy.
Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół muzycznych I stopnia z Polski i zagranicy i zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:
I – do 10 lat (urodzeni w 2002 r. i młodsi)
II – do 13 lat (urodzeni w 1999 r. i młodsi)
III – od 13 lat (urodzeni w 1998 r. i starsi)
odrębnie dla instrumentów dętych drewnianych i blaszanych.

 

§ 6

Uczestnicy konfrontacji zobowiązani są do wykonania następującego programu:
a) etiuda dowolnie wybrana (dopuszczalne jest wykonanie z nut),
b) utwory dowolne z akompaniamentem (obowiązkowe wykonanie z pamięci).
UWAGA! Program nie może przekraczać 8 minut.
Uczestnicy konfrontacji występują z własnym akompaniatorem.

 

§ 7

OCENA UTWORU obejmuje:
a) dobór programu,
b) stronę techniczną (intonacja, artykulacja, technika gry itd.),
c) walory interpretacyjne.

 

§ 8

Punktacja indywidualna prowadzona jest w grupie instrumentów dętych drewnianych i blaszanych, odrębnie dla każdej z grup.

 

§ 9

Jury XXI Konfrontacji Instrumentów Dętych – Oława 2012 powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

 

§ 10

Harmonogram przesłuchań sporządza PSM I st. W Oławie. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę kolejności występów.
UWAGA! Harmonogram przesłuchań po przesłaniu  do szkół nie ulega zmianie!

 

§ 11

Wszyscy biorący udział w Konfrontacjach otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Zdobywcy miejsc od I-go do III-go otrzymują nagrody i dyplomy.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Decyzje Jury są ostateczne.

 

§ 12

Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności konfrontacji (25 pkt.).

 

§ 13

UDZIAŁ NAGRODZONYCH UCZESTNIKÓW W KONCERCIE   LAUREATÓW   JEST   OBOWIĄZKOWY.

 

§ 14

Dyplomy i nagrody rzeczowe są do odebrania wyłącznie w trakcie Koncertu Laureatów i nie będą przesyłane.

 

§ 15

Laureaci I nagrody poprzednich konfrontacji w tej samej kategorii i podgrupie wiekowej nie mogą uczestniczyć w kolejnych konfrontacjach.

 

§ 16

Jurorzy XXI Konfrontacji Instrumentów Dętych – Oława 2012 odbędą konferencje metodyczną z nauczycielami szkół muzycznych —obecność obowiązkowa.

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?