XI Ogólnopolski konkurs instrumentów dętych „JUPITER 2017”

Kiedy:
21/04/2017 – 23/04/2017 całodniowy
2017-04-21T00:00:00+02:00
2017-04-24T00:00:00+02:00
Gdzie:
Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza
Pilotów 51
31-462 Kraków
Polska
Kontakt:

Regulamin konkursu

 1. Konkurs „JUPITER 2017” jest konfrontacją wykonawczą dla uczniów szkół muzycznych I stopnia lub innych tego typu.
 2. Laureaci pierwszych miejsc w konkursie „JUPITER 2016” nie mogą brać udziału w konkursie „JUPITER 2017” w tej samej grupie..
 3. Konkurs jest interdyscyplinarny i obejmuje następujące instrumenty:
  • flet
  • klarnet
  • saksofon
  • trąbka
  • waltornia
  • puzon

Jego głównym celem jest wyłonienie indywidualności artystycznych oraz wymiana doświadczeń między pedagogami.

 1. W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół muzycznych I stopnia. Przesłuchania konkursowe będą prowadzone w dwóch grupach:
  1. grupa I – uczniowie klas 1 – 4 cyklu sześcioletniego i I – II cyklu czteroletniego
  2. grupa II – uczniowie klas 5 – 6 cyklu sześcioletniego i III – IV cyklu czteroletniego
 2. Organizatorem konkursu jest firma Music Info, oficjalny dystrybutor marki „JUPITER®” oraz Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie.
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 21 – 23 kwietnia 2017 r. w Szkole Muzycznej 1 st. Nr 1
  31-462 Kraków, ul. Pilotów 51.
 4. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest nadesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz (dostępny na stronie www.wiechowicz.pl od dnia 01 marca 2017 r.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2017 r. z zastrzeżeniem pkt. 8.
 5. Maksymalna ilość uczestników konkursu wynosi 130 uczestników. O przyjęciu kandydata do konkursu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pozostali kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 6. Do dnia 27 marca 2017 r. organizator zamieści na stronie www.wiechowicz.pl listę uczestników oraz listę rezerwową.
 7. Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w nieprzekraczalnym terminie 03 kwietnia 2017 r. brak wpłaty w tym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników i zaproszeniem w to miejsce kandydatów z listy rezerwowej.
 8. Wpisowe na konkurs wynosi 100 złotych i nie podlega zwrotowi. Należy je wpłacić i przesłać dowód wpłaty (skan) na adres: jupiter@wiechowicz.pl

 

Numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty:

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I st. Nr 1

31-462 Kraków, ul. Pilotów 51

DEUTSCHE BANK KRAKÓW – 92 1910 1048 4002 9054 1131 0001

Jako tytuł wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Konkurs JUPITER”.

 1. O kolejności występów uczestników decyduje Organizator. Planowane są przesłuchania konkursowe grup fletów, klarnetów i saksofonów w dniu 22 04 2017 r. (sobota); trąbek, waltorni, puzonów w dniu 23 04 2017 r. (niedziela)
 2. Listę zakwalifikowanych osób oraz harmonogram przesłuchań będzie opublikowany na 2 tygodnie przed konkursem na stronie internetowej www.wiechowicz.pl .
 3. Planowana pula nagród wynosi około 11.000 złotych (wartość nagród rzeczowych).
 4. Laureaci I miejsc we wszystkich kategoriach są zobowiązani do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów.
 5. Jury powołane przez CEA dokona podziału nagród i dyplomów.
 6. Szczegółowe kryteria oceny ustala Jury.
 7. Jury decyduje o przyznaniu Grand Prix, nagród oraz wyróżnień.
 8. Spośród laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych i grupach wiekowych wyłoniony zostanie zdobywca Grand Prix: instrumentu marki „JUPITER®”. Jury może nie przyznać Grand Prix, jeśli poziom wykonawczy laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych uzna za zbyt niski.
 9. Jury może również wyróżnić nauczycieli i akompaniatorów.
 10. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
 11. Wszystkie przesłuchania w ramach konkursu odbywać się będą publicznie i mogą być nagrywane nieodpłatnie przez organizatorów.

Program Konkursu

 1. Uczestnicy konkursu prezentują dowolny repertuar.
 2. Czas prezentacji nie może przekraczać:

–   dla grupy I – 6 minut,

–   dla grupy II – 8 minut

 1. Czas prezentacji będzie ściśle przestrzegany.
 2. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem bądź solo.
 3. Całość programu musi być wykonana z pamięci.

 

Informacji o konkursie „JUPITER 2017” udziela  SEKRETARIAT SZKOŁY:

Szkoła Muzyczna I st. Nr 1

im. St. Wiechowicza

ul. Pilotów 51

31-462 Kraków

od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 19

tel. 12 411-49-05, 12 413-74-06 fax. 12 413-84-68

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?