X Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych

Kiedy:
04/02/2014 – 07/02/2014 całodniowy
2014-02-04T22:00:00+00:00
2014-02-07T22:00:00+00:00
Gdzie:
Warszawa
Okólnik 2
Warszawa
Polska
Kontakt:
Justyna Deka
(22) 827-72-41
X Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych @ Warszawa | Warszawa | mazowieckie | Polska

X Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych

Regulamin konkursu
1. Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych jest wartością, która najlepiej służy wszechstronnej
edukacji muzyków tych specjalności.
2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (UMFC) – Katedra
Instrumentów Dętych.
3. Termin konkursu – od 5 do 7 lutego 2014 r.
4. W Konkursie mogą wziąć udział muzycy urodzeni po 01.02.1984 roku.
5. Zespoły mogą być złożone z uczniów, studentów i absolwentów, reprezentować szkoły, akademie,
lub występować pod własną nazwą.
6. W zespołach mogą wystąpić laureaci poprzednich konkursów w tej samej kategorii, w ilości dwie
osoby w kwintecie, a jedna w trio i w kwartecie.
7. Nie ma ograniczeń dla laureatów w przypadku uczestnictwa w innej kategorii.
8. Dopuszcza się udział uczestnika w dwóch różnych kategoriach.
9. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
a/ trio stroikowe: – obój, klarnet, fagot
b/ kwintet drewniany: – flet, obój, klarnet, róg, fagot
c/ zespoły blaszane (kwartety i kwintety): – 2 trąbki, róg, puzon lub 2 trąbki, 2 puzony;
– 2 trąbki, róg, puzon, tuba lub puzon basowy;
lub 2 trąbki, 2 puzony, tuba
10. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 5 zespołów w danej kategorii, organizator zastrzega sobie
prawo odwołania Konkursu dla niej.
11. Zgłoszenie na konkurs kieruje szkoła, uczelnia, lub osoba fizyczna i one będą adresatem
korespondencji od organizatora.
12. Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 grudnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego),
a warunkiem przyjęcia jest:
a) wypełnienie i przesłanie listownie lub faxem: na nr (22) 827-83-10 lub (22) 827-72-41
w. 208); czytelnie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej
b) dołączenie kopii dowodu wpłaty wpisowego za cały zespół po 100 zł od członka zespołu
na adres:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalny
00–368 Warszawa ul. Okólnik 2
nr konta: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
62 1750 0009 0000 0000 1333 6188
Z dopiskiem Konkurs Zespołów Dętych
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi
13. Przesłuchania I etapu Jury ocenia zza kotary.
14. Uczestnicy dopuszczeni do II etapu otrzymują dyplomy finalisty, nagrodzeni – dyplom laureata lub wyróżnienie.
15. W każdej kategorii przewiduje się dwie nagrody lub nagrodę i wyróżnienie.
16. Warunkiem zdobycia nagrody lub wyróżnienia jest uzyskanie pewnej ilości punktów określonej
przez Jury Konkursu.
17. Decyzje Jury są ostateczne.
18. Zespoły nagrodzone zobowiązane są do nieodpłatnego występu w koncercie laureatów.
19. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
20. Kolejność występów w I etapie zostanie ustalona poprzez losowanie, które odbędzie się 15 minut
przed rozpoczęciem przesłuchań, a kolejność w II etapie – po ogłoszeniu wyników I etapu.

Biuro Konkursu
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalny
00–368 Warszawa, ul. Okólnik 2
tel. (22) 827-72-41 w. 289, fax 827-72-41 w. 208
Kierownik Konkursu: prof. Roman Siwek; tel. 604-908-772 lub (22) 301-58-45
Sekretarz Konkursu: Justyna Deka

Regu­la­min kon­kursu

 

Repertuar konkursowy

 

For­mu­larz zgło­sze­niowy (doc)

Har­mo­no­gram konkursu

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?