VIII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku

Kiedy:
02/05/2017 – 06/05/2017 całodniowy
2017-05-02T00:00:00+02:00
2017-05-07T00:00:00+02:00
Gdzie:
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Łąkowa 1
80-743 Gdańsk
Polska

I. Termin

1. VIII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych odbędzie się w dniach 2-6.05.2017 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

II. Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konkursie mogą brać instrumentaliści urodzeni po 2 maja 1987 roku.

2. Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej ibic.amuz.gda.pl, należy wypełnić, wydrukować, własnoręcznie podpisać, a następnie przesłać w wersji papierowej i elektronicznej wraz z kopią dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (dowód osobisty lub paszport) i potwierdzeniem wpłaty wpisowego na adres Biura Konkursu do dnia 6 marca 2017 roku:

VIII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

oraz na adres e-mail: brasscompetition@amuz.gda.pl

3. Do dnia 20 marca 2017 roku kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu do Konkursu.

4. Uczestnicy przybywają na Konkurs z własnymi akompaniatorami. Uczestnikom nieposiadającym akompaniatora organizatorzy mogą zapewnić akompaniament na czas trwania Konkursu. Koszty z tym związane ponosi

uczestnik (opłata dotyczy osobno I i II etapu).

5. Uczestnicy pokrywają koszt przejazdu, noclegów i wyżywienia we własnym

zakresie.

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie ich prezentacji artystycznej oraz wizerunku w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrań audio-wideo oraz na korzystanie przez organizatorów z materiałów zarejestrowanych w trakcie trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, rozpowszechnianie i powielanie wizerunku uczestników, prawo do publicznego odtwarzania prezentacji artystycznej, prawo wprowadzania wizerunku do pamięci komputera, prawo do korzystania z wizerunku w celu promocji Konkursu oraz w celach informacyjnych związanych z Konkursem.

7. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania następującego programu:

TRĄBKA

I etap

Pozycja obowiązkowa:

Anthony Plog – 3 miniatury na trąbkę i fortepian

Wydawnictwo: Editions Bim wykonanie na trąbce B lub C

Pozycje do wyboru:

Théo Charlier – 36 Études Transcendantes, nr 27 Fantasie

Wydawnictwo: Éditions Musicales Alphonse Leduc wykonanie na trąbce B

Jean-Francois Michel – Oriental Express

Wydawnictwo: Editions Marc Rei wykonanie na trąbce B

II etap

Pozycje do wyboru:

Eric Ewazen – Sonata na trąbkę i fortepian

Wydawnictwo: Southern Music Company wykonanie na trąbce B

Kent Kennan – Sonata na trąbkę i fortepian

Wydawnictwo: Warner Bros. Inc. Revised-1986 Edition wykonanie na trąbce B

III etap – z orkiestrą

Erik Morales – Koncert na trąbkę C i smyczki

Wydawnictwo: www.moralesmusic.com wykonanie na trąbce C na pamięć

RÓG

I etap

Pozycja obowiązkowa:
Anthony Plog – 3 miniatury na róg i fortepian

Wydawnictwo: Editions Bim

Pozycje do wyboru:
Otto Ketting – Intrada

Wydawnictwo: Donemus

Bernhard Kroll – Laudatio

Wydawnictwo: Simrock

II etap

Pozycje do wyboru:

Eric Ewazen – Sonata na róg i fortepian

Wydawnictwo: Southern Music Company

James M. Stephenson – Sonata na róg i fortepian

Wydawnictwo: www.stephensonmusic.com

III etap – z orkiestrą

Richard Strauss – Koncert na róg op. 11 nr 1

Wydawnictwo: Universal Edition wykonanie na pamięć

PUZON

I etap

Pozycja obowiązkowa:
Kazimierz Serocki – Sonatina na puzon i fortepian

Wydawnictwo: PWM Edition

Pozycje do wyboru:
Enrique Crespo – Improwizacja nr 1

Wydawnictwo: Lydke Musikverlang

Vincent Persichetti – Parable XVIII na puzon

Wydawnictwo: Elkan-Vogel, Inc./Theodore Presser Company

II etap

Pozycje do wyboru:
Eric Ewazen – Sonata na puzon i fortepian

Wydawnictwo: Southern Music Company

Halsey Stevens – Sonata na puzon i fortepian

Wydawnictwo: Peer Musikverlag

III etap – z orkiestrą

Launy Grøndahl – Koncert na puzon

Wydawnictwo: Edition Samfundet wykonanie na pamięć

TUBA I etap

Pozycja obowiązkowa:
Anthony Plog – 3 miniatury na tubę i fortepian

Wydawnictwo: Editions Bim

Pozycje do wyboru:
William Kra – Encounters II

Wydawnictwo: Editions BIM

Krzysztof Penderecki – Capriccio

Wydawnictwo: Schott Music

II etap

Pozycje do wyboru:
William Schmidt – Sonata na tubę i fortepian

Wydawnictwo: Western International Music, Inc.

Thomas Beversdorf – Sonata na tubę i fortepian

Wydawnictwo: Southern Music Company

III etap – z orkiestrą

Edward Gregson – Koncert na tubę

Wydawnictwo: Novello & Co Ltd. wykonanie na pamięć

 

III. Opłaty

1
Każdy uczestnik winien uiścić opłatę wpisową w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonać do dnia 6 marca 2017 roku na konto Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:

BZ WBK S.A. 1/Gdańsk, ul. 3 Maja 3 PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764

z dopiskiem: VIII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych.

2
W przypadku wycofania się uczestnika opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

3
Opłata za ewentualny akompaniament w każdym etapie Konkursu wynosi

200 PLN.

IV. Jury

1
Jury Konkursu zostanie powołane przez Komitet Organizacyjny spośród

wybitnych artystów i profesorów zagranicznych.

V. Nagrody

1. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody:

Grand Prix I nagroda II nagroda III nagroda

w wysokości 20 000 PLN w wysokości 10 000 PLN w wysokości 7 000 PLN w wysokości 3 000 PLN

Przewiduje się także nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez sponsorów. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

2. Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.

3. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

VI. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone z udziałem

publiczności.

2. Kolejność występów zostanie ustalona 1 kwietnia 2017 roku w drodze

losowania litery alfabetu i obowiązywać będzie do III etapu włącznie.

3. Nagrodzeni muzycy zobowiązani są wystąpić w koncercie laureatów.

4. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje

autorskie prawa majątkowe związane z:
– wykonaniem utworów podczas Konkursu,
– wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
– prawami wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi w trakcie udziału w Konkursie i koncercie laureatów).

5. Ewentualne wątpliwości rozstrzygane będą w oparciu o polską wersję

regulaminu.

Harmonogram Konkursu:

2-4.05.2017 Przesłuchania I etapu

4.05.2017 Recitale Jurorów: JAMIE WILLIAMS – puzon, OMAR TOMASONI – trąbka (g. 17:00); Lekcje mistrzowskie: Jamie Williams – puzon (g. 18:30)

5.05.2017 Przesłuchania II etapu

6.05.2017 Przesłuchania III etapu – finał z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod dyr. Zygmunta Rycherta (g. 10:00); Uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert laureatów (g. 16:30)
Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa instrumentów marki Yamaha (4-5.05) oraz Miraphone (2-6.05).

NAGRODY

  • Grand Prix – 20 000 PLN / Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
  • I nagroda – 10 000 PLN / Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka
  • II nagroda – 7 000 PLN / Nagroda JM Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. dra hab. Macieja Sobczaka
  • III nagroda – 3 000 PLN / Nagroda ufundowana przez ELPIGAZ Sp. z o.o.
  • Nagroda specjalna CORNO – Brass Music Festival – recital podczas II edycji festiwalu w 2018 roku

Dyrektorem Konkursu jest prof. dr hab. Bogdan Ocieszak, Kierownik Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Współorganizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Urząd Miejski w Gdańsku, fundatorzy najwyższych nagród.
Patronat Honorowy nad Konkursem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz

Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Muzycznej w Gdańsku – Maciej Sobczak
Wśród sponsorów Konkursu znaleźli się: Yamaha, Miraphone, Inter Mar, Elpigaz Sp. z o.o., CORNO – Brass Music Festival.


Patronat medialny nad Konkursem objęli:
BRASSserwis.pl, Polmic.pl, Pomorskie.eu, Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl, Trumpeters.pl, TVP3 Gdańsk, Waltornia.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI:

ibic.amuz.gda.pl www.facebook.com/ibic2017 brasscompetition@amuz.gda.pl

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?