VII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych

Kiedy:
05/05/2014 – 10/05/2014 całodniowy
2014-05-05T20:00:00+00:00
2014-05-10T20:00:00+00:00
Gdzie:
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki
Łąkowa 1
80-743 Gdańsk
Polska
Kontakt:
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki
(+48 58) 300 92 00
VII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych @ Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki | Gdańsk | pomorskie | Polska

Patronat – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizatorzy – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji
Komitet Organizacyjny – prof. Józef Raatz, kierownik Katedry Instrumentów Dętych, prof. Szymon Pawłowski, st. wykł. Tadeusz Kassak, mgr Kamil Kruczkowski, as. Adam Stachowiak, st. wykł. Marian Stefanowicz, as. Michał Szczerba
Biuro Organizacyjne – prof. dr hab. Bogdan Ocieszak,
dyrektor artystyczny i programowy – Andrzej Zawilski

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych

Termin
1. VII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych odbędzie się w dniach 6 – 10.05.2014 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Warunki uczestnictwa
1. Udział w  konkursie mogą brać instrumentaliści urodzeni po 6 maja
1984 roku.
2. Wypełnioną kartę uczestnictwa z danymi osobowymi, repertuarem,
kopią dowodu osobistego, (przesłaną również na adres e-mail:
konkurs@amuz.gda.pl), adresem korespondencyjnym oraz dowodem
wpłaty wpisowego należy przesłać na adres Biura Konkursu do dnia
28 lutego 2014 roku:
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki
ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk
3. Do dnia 20 marca 2014 roku kandydat zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu do Konkursu.
4. Uczestnicy przybywają na konkurs z  własnymi akompaniatorami.
Uczestnikom nie posiadającym akompaniatora organizatorzy mogą zapewnić akompaniament na czas trwania konkursu. Koszty z tym zwią-
zane ponosi uczestnik.
5. Uczestnicy pokrywają koszt przejazdu, noclegów i wyżywienia we własnym zakresie.
6. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania następującego programu:

TRĄBKA
I etap
1. Eugène Bozza Rustiques (trąbka B)
2. Jeden z utworów:
Eric Ewazen Aftershock (trąbka B)
Malcolm Arnold Fantasy for Trumpet (trąbka B)
Otto Ketting Intrada (trąbka B lub C)

II etap
1. Vassily Brandt Concertpiece op. 12 nr 2 (trąbka B)
2. Jeden z utworów:
Marcel Bitsch Cztery wariacje na temat
Domenico Scarlattiego (trąbka B)
Heinrich Sutermeister Gavotte de concert (trąbka B lub C)
James M. Stephenson Fantazja na trąbkę i fortepian
(trąbka C)

III etap (wykonywany z pamięci)
Oskar Böhme – Koncert f-moll na trąbkę i orkiestrę op. 18 (trąbka B)

RÓG
I etap
1. Eugène Bozza En fôret
2. Jeden z utworów:
Malcolm Arnold Fantasy for Horn
Witalij Bujanowski España
Sigurd Berge Horn-Lokk

II etap
1. Robert Schumann Adagio i Allegro op. 70
2. Jeden z utworów:
Jean Françaix Divertimento
Gioacchino Rossini Preludium, temat i wariacje
Marcel Bitsch Variations sur une chanson française

III etap (wykonywany z pamięci)
Othmar Schoeck – Koncert na róg i orkiestrę smyczkową op. 65

PUZON
I etap
1. EugèneBozza Ballada na puzon i fortepian
2. Jeden z utworów:
Folke Rabe Basta na puzon solo
Malcolm Arnold Fantazja na puzon solo
Vincent Persichetti Parable XVIII na puzon solo

II etap
1. Kazimierz Serocki Sonatina na puzon i fortepian
2. Jeden z utworów:
Frank Martin Ballada na puzon i fortepian
Henri Dutilleux Chorał, Kadencja i Fugato
na puzon i fortepian
Joseph Guy Ropartz Pièce es-moll na puzon i fortepian

III etap (wykonywany z pamięci)
Nino Rota – Koncert na puzon i orkiestrę

TUBA
I etap
1. Eugène Bozza Allegro et Finale na tubę i fortepian
2. Jeden z utworów:
Krzysztof Penderecki Capriccio na tubę solo
Malcolm Arnold Fantazja na tubę solo
Erland von Koch Monolog nr 9 na tubę solo

II etap
1. Jacques Castérède Fantasie concertante
na tubę i fortepian
2. Jeden z utworów:
Anthony Plog 3 miniatury na tubę i fortepian
Jean Francaix Petite valse na tubę i fortepian
Joseph Edouard Barat Introdukcja i taniec na tubę
i fortepian

III etap (wykonywany z pamięci)
Ralph Vaughan-Williams – Koncert na tubę

Opłaty
1. Każdy uczestnik winien uiścić opłatę wpisową w wysokości 200 PLN.
Wpłat należy dokonać do dnia 28 lutego 2014 roku na konto:
BZWBK 1 O. w Gdańsku, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
2. W  przypadku wycofania się uczestnika opłata wpisowa nie podlega
zwrotowi
3. Opłata za ewentualny akompaniament w każdym etapie konkursu wynosi 200 PLN.

Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez Komitet Organizacyjny spo-
śród wybitnych artystów i profesorów zagranicznych, po jednej osobie ze
specjalności.

Nagrody
1. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody:
Grand Prix w wysokości 20 000 PLN
I nagroda w wysokości 10 000 PLN
II nagroda w wysokości 7 000 PLN
III nagroda w wysokości 3 000 PLN
Przewiduje się także nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez
sponsorów. Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy uczestnictwa.
2. Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.
3. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

Postanowienia ogólne
1. Wszystkie przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone z udzia-
łem publiczności.
2. Kolejność występów zostanie ustalona w drodze losowania przed I etapem Konkursu i obowiązywać będzie do III etapu włącznie.
3. Laureaci i wyróżnieni zobowiązani są do udziału w uroczystym koncercie organizowanym na zakończenie konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje
autorskie prawa majątkowe związane z:
– wykonaniem utworów podczas Konkursu,
– wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
– prawami wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi w trakcie udziału w Konkursie i koncercie laureatów).

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?