VI Międzynarodowy Konkurs Gry na instrumentach Dętych Blaszanych

Kiedy:
19/03/2012 – 24/03/2012 całodniowy
2012-03-19T23:00:00+01:00
2012-03-24T23:00:00+01:00
Gdzie:
Gdańsk
Polska
Kontakt:

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych

Termin
1. VI Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych
(trąbka, róg, puzon, tuba) odbędzie się w dniach 20 – 24.03.2012 roku w
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.
Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie mogą brać instrumentaliści urodzeni po 20 marca 1982 roku.
2. Wypełnioną kartę uczestnictwa z danymi osobowymi, repertuarem, kopią dowodu osobistego/paszportu, (przesłaną również na adres e-mail:
konkurs@amuz.gda.pl), adresem korespondencyjnym oraz dowodem
wpłaty wpisowego należy przesłać na adres Biura Konkursu do dnia
15 stycznia 2012 roku:
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki
ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk
3. Do dnia 10 lutego 2012 roku kandydat zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu do Konkursu
4. Uczestnicy przybywają na konkurs z własnymi akompaniatorami.
Uczestnikom nie posiadającym akompaniatora organizatorzy mogą zapewnić akompaniament na czas trwania konkursu. Koszty z tym związane ponosi uczestnik.
5. Uczestnicy pokrywają koszt przejazdu, noclegów i wyżywienia we własnym zakresie.
6. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania następującego programu:

TRĄBKA
I etap

1. Jeden z utworów:
A. Plog Postcards – (Wydawnictwo Bim)
trąbka B lub C
T. Kassak Trumpetos na trąbkę solo (Wyd. Patrias)
trąbka B
2. Jeden z utworów:
J. B. Arban Carnival of Venice (Wyd. Fischer) trąbka B
O. Böhme Koncert f-moll , cz. I (Wyd. Reift) trąbka B
V. Brandt Concertpiece Nr 1 op. 11 (Wyd. International
Music Company) trąbka B

II etap

1. J. S. Bach Koncert g-moll (Wyd. Billaudot) trąbka
piccolo B

2. Jeden z utworów:
J. Turrin Intrada (Wyd. Bim) trąbka C
J. Turrin Caprice (Wyd. Bim) trąbka C
H. Tomasi Triptyque (Wyd. Leduc) trąbka C
E. Bloch Proclamation (Wyd. Broude Brothers Limited) trąbka C

III etap (wykonywany z pamięci)

J. B. G. Neruda Koncert Es-dur (Wyd. Breitkopf & Härtel
? Musica Rara) trąbka Es lub B

RÓG

I etap
1. W.A. Mozart Koncert Es-dur KV 417, cz. I – Allegro
(Wyd. Breitkopf & Härtel )

2. Jeden z utworów:
S. Berge Hornlook (Wyd. Norsk Musikforlag A/S,
Oslo)
V. Buyanovsky Espa?a (z cyklu Four Improvisations) na róg
solo
V. Persichetti Parable (Parable VIII) op. 120 na róg solo
(Wyd. Elkan – Vogel)
K. Turner Characters na róg solo (Wyd. Phoenix Music
Publications)

II etap

1. R. Schumann Adagio i Allegro op. 70 (Ed. Peters)

2. Jeden z utworów:
L. Cherubini Sonata nr 2 F -dur (Wyd. Musikverlag Hans
Sikorski)
E. Bozza En for?t op. 40 (Wyd. Leduc)
J. Francaix Divertimento na róg (Wyd. Transatlantiques)
G. Rossini Preludium, temat i wariacje
(Wyd. International Music Company)
III etap (wykonywany z pamięci)
R. Glier Koncert B-dur op. 91 (Wyd. Muzyka,
Moskwa)

PUZON

I etap
1. F. David Concertino Es-dur op. 4, cz. I – bez kadencji
(Wyd. Zimmerman)
2. G. Ph. Telemann Jedna z XII Fantazji na flet w wersji na puzon solo (Wyd. Fischer)
II etap

1. Z. Stojowski Fantazja (Wyd. Leduc)
2. Jeden z utworów:
K. Serocki Sonatina (Wyd. PWM)
S. Sulek Sonata (Wyd. EMR)
H. Dutilleux Choral, Cadence et Fugato (Wyd. Leduc)

III etap (wykonywany z pamięci)

K. Serocki Koncert (Wyd. PWM)

TUBA

I etap

1. K. Penderecki Capriccio na tubę solo (Wyd. Schott Music)
2. Jeden z utworów:
A. Plog 3 Miniatury (Wyd. BIM)
A. Lebiedjew Allegro Koncertowe (Wyd. Hoffmeister)
E. Bozza Allegro et Finale (Wyd. Leduc)II etap

1. T. Stevens Wariacje w dawnym stylu (Wyd. BIM)
2. Jeden z utworów:
E. Bozza Concertino (Wyd. Leduc)
J. Casterede Sonatina (Wyd. Leduc)

III etap (wykonywany z pamięci)

R.Vaughan-Williams Koncert (Wyd. OUP)

Opłaty
1. Każdy uczestnik winien uiścić opłatę wpisową w wysokości 200 PLN.
Wpłat należy dokonać do dnia 15 stycznia 2012 roku na konto:
BZWBK Gdańsk, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
2. Opłata za ewentualny akompaniament w każdym etapie konkursu wynosi 200 PLN.

Jury
1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Komitet Organizacyjny z wybitnych artystów i profesorów zagranicznych, po jednej osobie ze specjalności.

Nagrody
1. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody:
Grand Prix w wysokości 20 000 PLN
I nagroda w wysokości 10 000 PLN
II nagroda w wysokości 7 000 PLN
III nagroda w wysokości 3 000 PLN
Przewiduje się także nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez
sponsorów.Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
2. Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.
3. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
Postanowienia ogólne
1. Wszystkie przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone z udzia-
łem publiczności.
2. Kolejność występów zostanie ustalona w drodze losowania przed I etapem Konkursu i obowiązywać będzie do III etapu włącznie.
3. Laureaci i wyróżnieni zobowiązani są do udziału w uroczystym koncercie organizowanym na zakończenie konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje
autorskie prawa majątkowe związane z:
– wykonaniem utworów podczas Konkursu,
– wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
– prawami wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi w trakcie udziału w Konkursie i
koncercie laureatów).
5. W III etapie uczestnikom towarzyszyć będzie Akademicka Orkiestra
Symfoniczna.

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH KONKURSÓW
Do roku 1988 konkursy odbywały się co roku, za każdym razem w innej
specjalności. Od roku 1990 konkursy odbywają się co trzy lata, obejmując
wszystkie instrumenty dęte blaszane. Początkowo były to imprezy o zasięgu
ogólnopolskim, z czasem zaczęli w nich brać udział studenci zagranicznych
uczelni partnerskich gdańskiej Akademii Muzycznej. Od 1993 roku zasięg
konkursu jest międzynarodowy.
1983 – puzon, tuba. I – Roman Cichos (puzon), II – Piotr Kucharczyk (tuba),
III – Jacek Kasprzyk (puzon);
1984 – róg. II – Tomasz Sopur, II – Henryk Frankowski,
III – Mirosław Płoski;
1985 – trąbka. II – Grzegorz Leczkowski, II – Henryk Karniło,
III – Roman Gryń;
1986 – puzon, tuba. I – Krzysztof Kot (puzon),
II – Andrzej Sinkiewicz (puzon), II – Jens Peter Erbe (tuba)
III – Michał Mazurkiewicz(puzon);
wyróżnienia: Zenon Gileta (tuba), Łukasz Michalski (puzon),
Roman Orziński (tuba);
1987 – róg. I – Paweł Szczepański, II – Wojciech Bryliński,
III – Aleksander Czongow;
wyróżnienia: Zbigniew Kaliciński, Mirosław Merchel,
Andreas Langosch;
1988 – trąbka. I – Neomi Birk, II – Libor Vanke, III – Mariusz Niepiekło;
wyróżnienia: Władimir Fil, Michał Pradela, Tomasz Chmielarz;
1990 – Grand Prix – Michał Mazurkiewicz (puzon);
wyróżnienia: I – Michał Pradela (trąbka), Milan Mrazik (róg),
Anatolij Jagodin (puzon), Dorothe Kretschmann
(tuba), II – Jörg Brückner (róg), Marek Zwirdowski
(puzon) III – Jurij Amkin (róg), IV – Tomaš Kopecky
(róg);1993 – I – Mariusz Niepiekło (trąbka), II – Arkadiusz Więdlak (tuba),
III – Gienadij Nikonow (trąbka);
wyróżnienia: I – Michael Ohnimus (trąbka), II – Dariusz Mikulski
(róg), III – Marek Sikora (puzon), IV – Piotr Mach
(trąbka);
1996 – I – Simone Candotto (puzon), II – Arkadiusz Więdlak (tuba),
III – Emmanuel Allemany (trąbka), III – Piotr Mach (trąbka);
1999 – I – Roland Szentpali (tuba), II – Maciej Pietraszko (puzon),
III – Robert Kozánek (trąbka), III – Jaroslav Haliř (trąbka);
2002 – Grand Prix – Feliks Gmitruk (róg), I – Adam Majewski (puzon),
II – Karol Kot (puzon), III – Henryk Kowalewicz (róg);
wyróżnienia: I – Łukasz Gothszalk (trąbka), II – Jakub Urbańczyk
(tuba), III – Zoltan Kiss (puzon), IV – Paweł
Milczanowski (puzon), V – Tomasz Gluska (trąbka);
2005 – Grand Prix – Frederic Belli (puzon), I – Michael Zühl (puzon),
II – Maciej Baranowski (róg), III – Alexander Gorbunow (puzon);
wyróżnienia: Tomasz Stolarczyk (puzon), Łukasz Gothszalk
(trąbka);
2009 – Grand Prix – Angelos Kritikos (puzon), I – Mayumi Shimizu (puzon),
II – Friederike Huy (trąbka), III – Maciej Baranowski (róg);

Hotele
? Dom Muzyka (na terenie Akademii Muzycznej, in the Academy of Music),
ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk, tel.: (+48 58) 326 06 00,
www.dom-muzyka.pl
? Hotel -Gryf –
ul. Jana z Kolna 22/26, 80-864 Gdańsk, tel.: (+48 58) 300 0130,
www.owgryf.pl
? Hostel Targ Rybny
ul. Grodzka 21, 80-841 Gdańsk, tel.: (+48 58) 301 56 27,
www.gdanskhostel.com.pl
? Dom Harcerza
Za Murami 2/10, 80-823 Gdańsk, tel.: (+48 58)301 36 21,
www.domharcerza.pl

Regulamin i zgłoszenia http://solo.amuz.gda.pl/bilety/upload/20120320_24_pl.pdf

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?