Letnia Akademia Trąbki

Kiedy:
20/08/2006 – 27/08/2006 całodniowy
2006-08-20T20:08:00+02:00
2006-08-27T20:08:00+02:00
Gdzie:
Mielec
Polska
Kontakt:

LETNIA AKADEMIA TRĄBKI MIELEC 2006

REGULAMIN

1.
I LETNIA AKADEMIA TRĄBKI
MIELEC 2006
odbędzie się w Mielcu
w dniach 21.08-27.08.2006 r.

2.
Organizatorem I LAT jest
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
w Mielcu

3.
W I LAT MIELEC 2006
mogą wziąć udział uczniowie klas trąbki
szkół muzycznych I i II stopnia, studenci
Akademii Muzycznych
(uczestnicy czynni lub bierni)
oraz nauczyciele z całej Polski
(uczestnicy bierni)

4.
Zajęcia w ramach LAT prowadzić będą:
prof. Richard Steuart (Kanada) – trąbka
prof. Roman Gryń – trabka
mgr Tomasz Ślusarczyk – trąbka
mgr Dorota Kędzior
– Technika Alexandra

5.
Opłaty za udział w I LAT wynoszą:
200 PLN
(dla uczestników czynnych)
100 PLN
(dla uczestników biernych)

6.
W ramach LAT kaŜdy uczestnik czynny
będzie miał zagwarantowane
dwie 45 min. lekcje indywidualne
u dwóch wybranych pedagogów
(po jednej u kaŜdego),
udział w zajęciach zespołowych
oraz zajęciach z Techniki Alekxandra

7.
Lekcje indywidualne będą miały charakter
otwarty dla wszystkich uczestników LAT

8.
Uczestnicy zainteresowani podczas lekcji
indywidualnych pracą z akompaniatorem proszeni
są o przesłanie materiałów nutowych na adres
organizatora w terminie do 15 czerwca br.
Za kaŜdą lekcję naleŜy dokonać wpłaty
w wysokości 35 PLN

9.
Ze względów organizacyjnych,
liczba uczestników czynnych
została ograniczona
do 40 osób.

10.
Liczba uczestników biernych jest nieograniczona

11.
Dla uczestników biernych istnieje moŜliwość
udziału w LAT w poszczególnych dniach
Koszt jednego dnia wynosi 25 PLN
Płatność na miejscu
(bez zajęć z Techniki Alexandra)

12.
Zgłoszenia wraz ze zdjęciem
(format 4,5 x 3,5 cm)
naleŜy przesłać listownie na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
w Mielcu
ul. Kościuszki 10, 39-300 Mielec
Z dopiskiem „I Letnia Akademia Trąbki”

13.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
upływa z dniem 31.05.2006 r.

14.
KaŜdy z uczestników LAT zostanie
poinformowany listownie
o przyjęciu zgłoszenia
w terminie do 9.06.2006 r.

15.
Uczestnicy przyjęci do LAT zobowiązani są
do wpłaty wpisowego
w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego potwierdzenia
od organizatorów LAT na podane konto

16.
O przyjęciu uczestnika decyduje
kolejność wpłynięcia zgłoszenia.

17.
Szczegółowych informacji udziela
mgr Ireneusz Szela tel. 0605252603

18.
Istnieje moŜliwość rezerwacji noclegów
i wyŜywienia w cenie 250 PLN
(płatne na miejscu)
(od kolacji 20.08. do obiadu 27.08.)
Dodatkowe informacje na
[url=www.psmmielec.republika.pl]www.psmmielec.republika.pl[/url]

[url=http://www.brasserwis.art.pl/uploads/lat.pdf]Karta zgłoszenia i broszura > > >[/url]

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?