Letnia Akademia Trąbki

Kiedy:
10/07/2017 – 16/07/2017 całodniowy
2017-07-10T00:00:00+02:00
2017-07-17T00:00:00+02:00
Gdzie:
Janka Bytnara 2
36-100 Kolbuszowa
Polska
Kontakt:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Colbusovia”
48.17.2271632

Podstawowym działaniem podczas Letniej Akademii Trąbki będą lekcje indywidualne prowadzone przez wybitnych muzyków – trębaczy. Drugim ważnym elementem pracy będą zajęcia zespołowe prowadzone przez wybitnych kameralistów.

Poprzez otwarte formy koncertów oraz poprzez organizację koncertów plenerowych i promenadowych odbiorcami stają się mieszkańcy Kolbuszowej i miejscowości w których organizowane będą koncerty.

Organizatorzy przewidują, że podobnie jak poprzednie edycje ten kurs znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, oraz na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach. Letnia Akademia Trąbki jest znakomitą okazją do przeprowadzenia wykładów z zakresu muzykowania zespołowego w nauczaniu wczesnoszkolnym. Zdobyta tutaj przez nauczycieli – uczestników kursów wiedza i umiejętności staną się powodem do stworzenia podobnych form muzykowania zespołowego w macierzystych szkołach. Wspólne uczestnictwo w kursach (praca zespołowa) znacząco wpłynie na zintegrowanie lokalnego środowiska trębaczy oraz na zintegrowanie tego środowiska w skali kraju i krajów reprezentowanych przez zagranicznych wykładowców i uczniów. Dodatkowym, ważnym czynnikiem będzie ustalenie form i obranie kierunków działań edukacyjnych podnoszących poziom klas trąbki w Polsce, także podjęcie działań pomocnych w realizacji kolejnych edycji kursów. Praca w ramach zajęć warsztatowych będzie się koncentrować na realizacji założeń reformy szkolnictwa artystycznego w Polsce. Część zajęć zostanie skierowana do kadry nauczycielskiej i przeznaczona na doskonalenie warsztatu pedagogicznego i wymianę doświadczeń pedagogicznych uczestniczących w kursach nauczycieli klas trąbki. Tradycyjnie praca koncentrować się będzie na realizacji literatury dawnej i na realizacji literatury obecnej w programach konkursów wykonawczych, a także na doskonaleniu umiejętności wykonawczych na bazie repertuaru klasycznego. Kursy i rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej z młodzieżą obserwowane będą przez grupę pedagogów – nauczycieli szkół i akademii muzycznych.

W czasie trwania kursów podstawowym elementem działania będą: – publiczne lekcje mistrzowskie prowadzone przez uznane autorytety. Główny nacisk położony będzie na zajęcia zespołowe. Kursy obejmować będą praktyczne zajęcia z w/w form prowadzone dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach. – koncerty (koncerty w auli szkoły, koncerty wyjazdowe, koncerty promenadowe) prezentujące efekty pracy warsztatowej.

– wykłady seminaryjne połączone z dyskusją. Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej .

Organizatorzy są przekonani, że ten kurs (podobnie jak poprzednie edycje) znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach oraz poprzez wspólne uczestnictwo w kursach uczniów i nauczycieli (praca zespołowa, aktywny udział w prowadzonych dyskusjach) znacząco wpłynie na zintegrowanie środowiska trębaczy w skali Polski i krajów reprezentowanych

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?