III Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych

Kiedy:
27/04/2013 – 01/05/2013 całodniowy
2013-04-27T22:00:00+02:00
2013-05-01T22:00:00+02:00
Gdzie:
Akademia Muzyczna w Katowicach

W dniach 28.04. – 1.05.2013 w Akademii Muzycznej w Katowicach odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w kategoriach: waltornia, trąbka, puzon i tuba.

Regulamin

 1. III  Ogólnopolski Konkurs  Instrumentów Dętych Blaszanych  odbędzie  się  w  Katowicach w dniach 28.04.– 1.05.2013 r.
 2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna im. K.Szymanowskiego w Katowicach.
 3. Konkurs jest dwuetapowy. Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w czterech kategoriach:
 4. róg
 5. trąbka
 6. puzon
 7. tuba
 8. W Konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone po 31.12.1986 r.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci I Nagród poprzednich edycji.
 10. Grę uczestników  oceniać  będzie  Jury,  złożone  z  wybitnych  artystów  muzyków. Jury działa w oparciu o odrębny Regulamin. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej przez organizatorów litery. Kolejność ta obowiązywać będzie do końca konkursu.

Zgłoszenia  do  udziału   w   konkursie,  wypełnione  czytelnie  drukowanymi   literami   na załączonym do niniejszego  Regulaminu  formularzu,  wraz  dowodem  opłaty  wpisowej  w wysokości  150 PLN  oraz   kserokopią  dowodu  osobistego  lub  aktu  urodzenia  należy przesłać  w  terminie  do  dnia  15.02.2013 r.  na  adres:

Akademia Muzyczna
im. K. Szymanowskiego w Katowicach
ul. Zacisze 3
40-025 Katowice
z dopiskiem: KONKURS 2013
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

lub drogą elektroniczną na adres konkursblacha@am.katowice.pl (skan zgłoszenia)

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: www.konkursblacha.am.katowice.pl

 1. Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu www.konkursblacha.am.katowice.pl w terminie do 28.02.2013 r.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami. Organizatorzy mogą zapewnić odpłatnie akompaniatora  na czas trwania konkursu (koszt 80 PLN zawiera jedną próbę i jeden występ konkursowy).
 4. Pula Nagród Konkursu  wyniesie 30 000 PLN:
 5.   I Nagroda – 4.000,- zł
 6.  II Nagroda – 2.000,- zł
 7. III Nagroda – 1.000,- zł
 8. Wyróżnienie –  500,- zł
 9. Dopuszcza  się   przyznanie nagród pozaregulaminowych.

 

 1. Od Nagród potrącony będzie podatek, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w dniu 1.05.2013.
 2. Jury ma prawo zmienić układ Nagród z zastrzeżeniem, że ich wysokość nie może być niższa od podanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnicy pokrywają koszt przejazdu, noclegów i wyżywienia we własnym zakresie.
 4. Zdobywcy Nagród zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w Koncercie Laureatów. Absencja na Koncercie Laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.
 5. Program Koncertu Laureatów będzie ustalony przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.
 6. Wszystkie przesłuchania konkursowe otwarte są dla publiczności.
 7. Konkurs może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów, nie później niż do dnia 10.04.2013. W takim przypadku uczestnikom zostaną zwrócone koszty opłaty wpisowej.
 8. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z Konkursem, w szczególności:
  • wykonywaniem utworów konkursowych
  • wykonywaniem utworów na Koncercie Laureatów
  • wykorzystaniem wizerunku własnego
 9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb realizacji procedury konkursowej i w związku z jego przebiegiem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
 10. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenia i program na stronie www.konkursblacha.am.katowice.pl

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?