II Konkurs Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji

Kiedy:
20/05/2016 – 22/05/2016 całodniowy
2016-05-20T00:00:00+02:00
2016-05-23T00:00:00+02:00
Gdzie:
Trzciana 403
32-733 Trzciana
Polska
Kontakt:
Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie Trzciana 403
14 6136413
II Konkurs Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji @ Trzciana 403 | Trzciana | małopolskie | Polska

II Konkurs Instrumentów Dętych i Akordeonu i perkusji szkół muzycznych I soptnia
TRZCIANA 20 – 22 Maja 2016

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest :
Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie Trzciana 403
32-733 Trzciana
tel./fax. 14 6136413
Patronat Honorowy nad Konkursem objęli:
– Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Jacek Krupa – Starosta Powiatu Bocheńskiego – Pan Ludwik Węgrzyn
– Wójt Gminy Trzciana – Pan Józef Nowak
2. Cele Konkursu
prezentacja uczniów wszystkich typów szkół muzycznych I st. na rzecz podnoszenia poziomu edukacji artystycznej i wykonawstwa estradowego
wymiana doświadczeń pedagogicznych
integracja środowisk muzycznych
popularyzowanie instrumentów dętych, akordeonu oraz perkusji wśród dzieci i młodzieży oraz promocja najzdolniejszych uczniów
prezentowanie wartościowej literatury muzycznej pod względem dydaktycznym i artystycznym
inspiracja do tworzenia kolejnych wspólnych projektów i działań artystycznych umożliwienie młodym adeptom sztuki muzycznej zdobycie nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych
3.Warunki uczestnictwa
Konkurs jest jednoetapowy dla wszystkich grup.
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów Szkół Muzycznych I stopnia z klas instrumentów dętych drewnianych(flet, klarnet, saksofon,), instrumentów dętych blaszanych(trąbka , waltornia, sakshorn, puzon, tuba, ) oraz klas akordeonu i perkusji.
4. Specjalności instrumentalne i kategorie klasowe:
Przesłuchania Konkursowe zostaną przeprowadzone w siedmiu specjalnościach instrumentalnych:
– flet
– klarnet
– saksofon
– trąbka
– waltornia, sakshorn, puzon, tuba (w jednej kategorii) – akordeon
– perkusja
oraz w trzech kategoriach klasowych:
 grupa I – klasy I-II/6 i I/4
 grupa II – klasy III-IV/6 i II-/4
 grupa III – klasy V-VI/6 i III-IV/4
Każda szkoła będzie mogła zgłosić dowolną ilość uczniów w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych i kategoriach klasowych.
Laureaci I miejsc poprzednich edycji Konkursu mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach.
5. Obowiązujący Program Konkursu
Grupa I
Instrumenty dęte + akordeon
– dwa utwory lub 2 części utworów cyklicznych o zróżnicowanym charakterze
Perkusja:
– utwór z akompaniamentem (instrumenty melodyczne) oraz etiuda rudimentowa na werblu
Łączny czas trwania prezentacji: do 6 minut.
Grupa II
Instrumenty dęte + akordeon
– dwa utwory lub 2 części utworów cyklicznych o zróżnicowanym charakterze
Perkusja:
– utwór z akompaniamentem (instrumenty melodyczne) oraz etiuda rudimentowa na werblu
Łączny czas trwania prezentacji: do 9 minut.
Grupa III
Instrumenty dęte
-dwa utwory lub 2 części utworów cyklicznych o zróżnicowanym charakterze
Akordeon
– trzy utwory o zróżnicowanym charakterze lub utwór + dwie części utworu cyklicznego
Perkusja
-utwór z akompaniamentem (instrumenty melodyczne) -utwór oparty na technice 4- pałkowej
-etiuda rudimentowa na werblu
Łączny czas trwania prezentacji: do minut.11
PROGRAM OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYKONAĆ
Z PAMIĘCI!
Podczas przesłuchań Konkursowych dopuszcza się obecność publiczności.
Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem lub solo.
Uczestników prosi się o przygotowanie programu na podstawie oryginalnych materiałów nutowych.
Czas prezentacji będzie ściśle przestrzegany. Przekroczenie limitu czasu występu może spowodować przerwanie prezentacji przez przewodniczącego Jury.
6. Jury
Oceny występów uczestników Konkursu, wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród dokona Jury zatwierdzone przez Dyrektora CEA.

Prowadzona będzie punktacja indywidualna w skali od 0 do 25 punktów, odrębnie dla poszczególnych specjalności instrumentalnych oraz kategorii klasowych.
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie członków Jury, ale nie będą przez Nich
punktowani.
Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:
a) dobór programu,
b) stronę techniczną ( estetyka brzmienia, intonacja, artykulacja, technika gry itd.)
c) prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania pamięciowego
d) zgodność interpretacji z budową formalną utworu
e) stylowość interpretacji i artystyczne walory wykonania
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po obradach Jury i umieszczone na stronie internetowej w tym samym dniu lub późnym wieczorem w dniu przesłuchań.
Decyzje Jury są ostateczne. Jury decyduje o wyłonieniu spośród laureatów uczestników Koncertu Laureatów.
Gościem specjalnym Jury będzie Prof. Günter Priesner (saksofon) z Hochschule für Music Nürnberg.
7. Nagrody
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
Przewidziane są nagrody w postaci miejsc od 1 do 3 oraz wyróżnienia w każdej kategorii instrumentalnej oraz klasowej.
Dobór nagród pozostaje w gestii Jury.
Jury zastrzega sobie również możliwość nie przyznania nagród.
Jury przewiduje również dyplomy dla wyróżniających się nauczycieli i akompaniatorów.
Zostaną również przyznane specjalne nagrody dla najlepszego uczestnika w kategoriach:
– instrumenty dęte drewniane – instrumenty dęte blaszane
– akordeon
– perkusja
Dyplomy i nagrody są do odebrania wyłącznie podczas koncertu laureatów i nie będą przesyłane.
Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu.
Informacja o terminie Koncertu Laureatów, podczas którego zostaną wręczone nagrody, ukaże się na stronie internetowej Szkoły po wpłynięciu zgłoszeń.
8. Zgłoszenia
Zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty na konkurs należy przesłać pocztą elektroniczną na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2016 roku na adres:
sekretariat@smtrzciana.pl

Kartę zgłoszeń należy wypełnić komputerowo w innym wypadku zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń i wcześniejszego zamknięcia listy!!!!
Wpisowe w wysokości 70 zł od każdego uczestnika należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2016 roku na konto:
Szkoła Muzyczna I st. w Trzcianie. Rada Rodziców:
04 8589 0006 0030 0780 1557 0001
z dopiskiem Konkurs Instr. Dętych, Akordeonu i Perkusji, Trzciana 2016 oraz Imię i Nazwisko uczestnika oraz Nazwa Szkoły
Harmonogram przesłuchań będzie udostępniony na stronie internetowej Szkoły po wpłynięciu zgłoszeń www.smtrzciana.pl
9. Inne
a. b.
c. d. e.
f.
g.
h.
i.
zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
W przypadku dyskwalifikacji ucznia lub jego rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów oraz do nieodpłatnego ich wykorzystywania
Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają szkoły delegujące nauczycieli i uczniów, bądź sami uczestnicy
Istnieje możliwość noclegów i wyżywienia na terenie gminy Trzciana lub okolic dla uczestników z dalszych województw ( rezerwacji dokonują szkoły delegujące uczestników lub sami uczestnicy na podstawie podanej przez organizatora listy baz noclegowych)
Regulamin Konkursu ,kartę zgłoszenia, harmonogram przesłuchań, protokół Jury oraz zdjęcia będą zamieszczone na stronie internetowej: www.smtrzciana.pl w zakładce Konkursy oraz Aktualności
Istnieje możliwość wykupienia obiadu podczas konkursu w kwocie: Ilość obiadów należy zgłosić w karcie zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej
informacji udziela sekretariat szkoły: tel: 14 631- 64- 13, Pani Joanna Stańdo w godz. 10 – 18.
osoba odpowiedzialna za organizację – Tomasz Skiba tel. 503-752-413 w godz.9.00 – 12.00

10. Sponsorzy
Głównym sponsorem Konkursu jest:
SALON I SERWIS INSTRUMENTÓW DĘTYCH PIOTR ŚMIETANA – KATOWICE
-OFICJALNY DYSTRYBUTOR INSTRUMENTÓW MARKI BUFFET CRAMPON
11. Baza noclegowa dla uczestników Konkursu:
 Hotel Sara – Laskowa 787, tel. 14 613-20-98 ; 14 613-24-30 Tel. Kom. 600-267-360, 600-267-312
 Chata Gieda – Zagórzany 171, 32-420 Gdów,
Tel. 21 251 03 00 , www.chatagieda.pl
 Dzikowy Skarb – Sobolów 233, 32-742 Łapanów,
Tel. 14 685 45 12, www.dzikowyskarb.pl
 Hotel Sutoris – Bochnia, ul.Solna 2, 32-700 Bochnia
Tel. 14 614 36 66, www.kopalniasoli.pl
 Hotel Grand Sal – Park Kingi 7, 32- 020 Wieliczka Tel. 12 289 81 10, www.grandsal.pl/kontakt-i-lokalizacja

 Hotel Zalesie – ul. Dąbrowskiego 1A, 32-700 Bochnia, Tel. 14 611 60 77, www.zalesie.com.pl
 Hotel nad Rabą – ul. Proszowska 121, 32-700 Bochnia Tel. 14 610 59 66, www.hotelnadraba.pl
 Hotel Kasztel – ul. Brzeska 51 , 32-765 Rzezawa, Tel. 609 345 545, www.hotelkasztel.pl
 Hotel Lech – Siedlec 151, 32-744 Łapczyca, Tel. 14 611 77 84 , www.hotel-lech.com.pl
 
Hotel I Restauracja “Hetmańska” – ul.Grunwaldzka 2, 32-720 Nowy Wiśnicz, tel. 14 685 54 10, www.hetmanska-wisnicz.pl
Hotel i Gospoda Tadeusz- Uszew 502, 32-864 Gnojnik, Tel. 14 685 88 45, www.hotel-tadeusz.pl
 Hotel I Restauracja Panorama- Stary Wiśnicz 508, tel. 14 610 92 30, www.panorama-wisnicz.pl
 Hotel –Restauracja U Jacka- Jodłówka 32-765, tel. 14 686 73 50,
 Pensjonat Zacisze – ul.Kwaśniówka 23, 32-860 Czchów, tel. 604 265 885,
www.zaciszeczchow.pl
 Hotel i Gospoda Pod Kamieniem, Lipnica Górna 304, 32-724 Lipnica Górna, tel. 14 685 24 80, www.hotel-lipnica.pl
 Hotel Oriza – ul.Bocheńska 1311, 32-420 Gdów, tel. 12 251 50 06, www.oriza.pl

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?