Kurs Mistrzowski „Salony u Mistrza – w stronę Artura Rubinsteina”

Kiedy:
24/08/2009 – 30/08/2009 całodniowy
2009-08-24T20:08:00+02:00
2009-08-30T20:08:00+02:00
Gdzie:
Bydgoszcz
Polska
Kontakt:

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE
PAŃSTWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY
FUNDACJA na rzecz młodzieży muzykującej „VIVA-MUSICA”

EUROPEJSKIE CENTRUM
MŁODZIEŻY ARTYSTYCZNEJ

KURS MISTRZOWSKI
„Salony u Mistrza – w stronę Artura Rubinsteina”

BYDGOSZCZ 25 – 30 VIII 2009

ORGANIZATOR:
Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE
TOWARZYSTWO MOZARTOWSKIE W BYDGOSZCZY
FUNDACJA na rzecz młodzieży muzykującej „VIVA-MUSICA”

KURS MISTRZOWSKI „Salony u Mistrza – w stronę Artura Rubinsteina”
odbywać się będzie w dniach 25 – 30 VIII 2009r. w Bydgoszczy

REGULAMIN KURSU
Kurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych II stopnia,
studentów Akademii Muzycznych i pedagogów.

W kursie mogą brać udział uczestnicy czynni i bierni.

WYKŁADOWCY KURSU:
Tomasz Strahl – wiolonczela – AM Warszawa
Jerzy Mrozik – flet – AM Wrocław
Jacek Muzyk – waltornia – USA
Andrew Balio– trąbka – USA
Paweł Kalicki – AM Bydgoszcz, PZSM im. A.Rubinsteina Bydgoszcz
Anna Nogaj – psycholog muzyki – PZSM im. A.Rubinsteina Bydgoszcz

PROGRAM KURSU:
– lekcje indywidualne /4 lekcje/
– lekcje otwarte
– wykłady
– warsztaty
– zajęcia zespołowe
– koncerty
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIA UCZESTNICTWA
W KURSIE MISTRZOWSKIM „Salony u Mistrza – w stronę Artura Rubinsteina”.

WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ UCZESTNIKOM MOGĄ BYĆ PRZYZNANE STYPENDIA NA PODSTAWIE OPINII PROFESORA PROWADZĄCEGO NA KURSIE.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Kartę zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty wpisowego do dnia 7.08.2009r. /decyduje data stempla pocztowego/
na adres:
Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
ul. Andrzeja Szwalbego 1
85-080 Bydgoszcz
tel./fax +48 52 322 97 18
e-mail: biuro@konkursmuzyczny.pl
www.konkursmuzyczny.pl

Do 17.08.2009r. uczestnicy zostaną powiadomieni o przyjęciu na Kurs.

Koszty przyjazdu pokrywają uczestnicy.

Każdy uczestnik niepełnoletni musi być pod opieką osoby pełnoletniej,
która odpowiada za jego bezpieczeństwo podczas Kursu Mistrzowskiego.

Organizatorzy nie przewidują angażowania wychowawców.

Uczestnicy czynni powinni mieć przygotowany program.

O przyjęciu na Kurs Mistrzowski decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W DWÓCH BUDYNKACH SZKOŁY
PRZY ul. A.SZWALBEGO 1 i ul. GDAŃSKIEJ 71 W BYDGOSZCZY.

SALE DO ĆWICZEŃ:
Nieodpłatne dla aktywnych uczestników Kursu.

ZAKWATEROWANIE:
Dom studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul.Łużycka
– pokoje dwuosobowe z węzłem sanitarnym /prysznic, ubikacja/.

WYŻYWIENIE:
Stołówka szkolna Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych ul. A.Szwalbego 1.

OPŁATA ZA KURS WYNOSI:
880zł; dla uczestników czynnych – udział we wszystkich rodzajach zajęć
/lekcje indywidualne, udział w zespołach, koncerty
+ opłata akompaniatora /,
– z zakwaterowaniem i wyżywieniem,

530zł; dla uczestników czynnych – udział we wszystkich rodzajach zajęć
/lekcje indywidualne, udział w zespołach, koncerty
+ opłata akompaniatora /,
– bez zakwaterowania i wyżywienia

230zł; dla uczestników biernych – udział tylko w lekcjach otwartych

350zł; noclegi i wyżywienie

Osoby towarzyszące – opiekunowie również opłacają swój pobyt.

Kwota opłat w wysokości 200zł; /wpisowe/ – stanowi część kosztów Kursu
i nie podlega zwrotowi należy wpłacić na konto do dnia 7.08.2009r.
/z dopiskiem „Wpisowe na Kurs Mistrzowski/
KONTO:
Fundacja na rzecz młodzieży muzykującej „VIVA-MUSICA”
58 1500 1360 1213 6002 7691 0000

Pozostała opłata musi być uiszczona do dnia 19.08.2009r. przed rozpoczęciem Kursu /na w/w konto z dopiskiem „Opłata za Kurs Mistrzowski/.

WYKŁADY I WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM MUZYKI
TEMATY: „Efektywne sposoby radzenia sobie z różnymi rodzajami termy”
„Doskonalenie umiejętności psychologicznego przygotowania się
do występu publicznego”
oraz konsultacje indywidualne

* * * * * * * * *

WYKŁADOWCY KURSU:

JERZY MROZIK – FLET
TOMASZ STRAHL – WIOLONCZELA
JACEK MUZYK – WALTORNIA
ANDREW BALIO – TRĄBKA
PAWEŁ KALICKI – PUZON
ANNA NOGAJ – PSYCHOLOG MUZYKI

[url=http://www.brasserwis.pl/uploads/2009bydgoszcz.doc]Broszura informacyjna i karta zgłoszenia[/url]

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?