VIII Konkurs Mlodych Solistów w Jaworznie

Kiedy:
26/11/2008 – 29/11/2008 całodniowy
2008-11-26T21:11:00+01:00
2008-11-29T21:11:00+01:00
Gdzie:
PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie
Kontakt:

PAÑSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
IM. G. BACEWICZ W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
– REGION ŚLĄSKI

VIII
KONKURS MŁODYCH SOLISTÓW

KLARNET, SAKSOFON,
TRĄBKA, WALTORNIA i PUZON

JAWORZNO, 27-29 LISTOPADA 2008

REGULAMIN

§ 1

Celem VIII Konkursu Młodych Solistów jest:
1. podnoszenie poziomu nauczania gry na instrumentach dętych poprzez konfrontację osiągnięć uczniów wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia,
2. zorganizowanie konsultacji metodycznych prowadzonych przez członków Jury oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami,
3. popularyzowanie instrumentów dętych wśród dzieci i młodzieży oraz promocja najzdolniejszych uczniów,
4. prezentowanie wartościowej literatury muzycznej pod względem dydaktycznym i artystycznym,
5. umożliwienie młodym muzykom zdobycie nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych.

§ 2

Organizatorami VIII Konkursu Młodych Solistów są:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie,

2. Urząd Miejski w Jaworznie,

3. Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski.

§ 3

1. Konkurs odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2008 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 2 A.

2. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w dwóch odrębnych grupach instrumentalnych:

grupa A – klasy klarnetu i saksofonu,
grupa B – klasy trąbki, waltorni i puzonu,

oraz dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria do lat 11 – uczniowie wszystkich rodzajów szkół
muzycznych I stopnia urodzeni w roku 1997 oraz później,
II kategoria powyżej lat 11 – uczniowie wszystkich rodzajów szkół
muzycznych I stopnia urodzeni w roku 1996 oraz wcześniej.

3. Każda szkoła będzie mogła zgłosić dowolną ilość uczniów w poszczególnych grupach instrumentalnych i kategoriach wiekowych.

4. Laureaci I miejsc poprzednich edycji Konkursu mogą uczestniczyć w kolejnych, jeśli zostaną zgłoszeni do wyższej kategorii wiekowej.

§ 4

1. Uczestnicy są zobowiązani do wykonania z pamięci jednego lub więcej dowolnych utworów z akompaniamentem fortepianu.

2. Czas wykonania programu nie może przekroczyć 6 minut dla I kategorii wiekowej oraz 8 minut dla II kategorii wiekowej. Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem.

3. Harmonogram przesłuchań zostanie sporządzony przez organizatora Konkursu.

§ 5

1. Oceny występów uczestników Konkursu, wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród dokona Jury powołane przez organizatora. Jury pracuje na podstawie odrębnego regulaminu, który zostanie opublikowany przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych.

2. W skład Jury wejdą wybitni pedagodzy, którzy po przesłuchaniach konkursowych przeprowadzą konsultacje metodyczne dla zainteresowanych nauczycieli.

3. Jury ma prawo dokonać dyskwalifikacji uczestnika w trakcie trwania Konkursu, jeżeli jego zgłoszenie lub występ uznane zostaną za niezgodne z niniejszym regulaminem. Decyzje Jury będą ostateczne.

§ 6

1. Prowadzona będzie punktacja indywidualna i zespołowa w skali od 13 do 25 punktów.

2. Punktacja indywidualna prowadzona będzie odrębnie dla poszczególnych grup instrumentalnych oraz kategorii wiekowych.

3. Punktację zespołową tworzy suma punktów zdobytych przez dwóch najwyżej ocenionych uczestników z danej szkoły biorących udział w Konkursie, niezależnie od kategorii wiekowej, lecz z różnych grup instrumentalnych. Najlepsza szkoła otrzyma dyplom za zdobycie I miejsca w punktacji zespołowej oraz na okres roku Puchar Przechodni Prezydenta Miasta Jaworzna. Szkoły, które zdobędą II i III miejsce otrzymają dyplomy oraz małe puchary.

4. Każdy z występujących otrzyma dyplom uczestnictwa a dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie instrumentalnej i kategorii wiekowej przewiduje się nagrody rzeczowe. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w
poszczególnych grupach instrumentalnych i kategoriach wiekowych zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów.

§ 7

1. Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać na załączonej karcie i kierować na adres biura konkursu:

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ 43-603 JAWORZNO UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 2 A
tel./ fax.( 032 ) 615 – 52 – 37 (e-mail: psm_jaworzno@tlen.pl).

2. Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić pismem drukowanym i wysłać na podany adres lub e-mail do dnia 31. 10. 2008 roku.

3. Potwierdzenie zgłoszenia oraz szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie przesłany do dnia 17. 11. 2008r.

§ 8

1. Wpisowe w wysokości 80 zł od każdego uczestnika należy wpłacić do dnia
31. 10. 2008r. na konto:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
Rada Rodziców 04 1050 1302 1000 0023 2254 2404.

2. W przypadku dyskwalifikacji ucznia lub jego rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.

3. Istnieje możliwość noclegów i wyżywienia na terenie Jaworzna dla uczestników z dalszych województw.

4. Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają szkoły delegujące nauczycieli i uczniów.

5. Regulamin Konkursu, karta zgłoszenia, harmonogram przesłuchań, protokół Jury oraz zdjęcia będą zamieszczone na stronie internetowej: www.konkurs-mlodych-solistow.cba.pl

6. Bieżące informacje na temat imprezy znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły: www.psmjaworzno.edu.pl

Jaworzno, 9 czerwca 2008 roku.

KARTA ZGŁOSZENIA

NA VIII KONKURS MŁODYCH SOLISTÓW
W JAWORZNIE

27-29 listopada 2008 roku

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………

Data urodzenia: ……………… klasa: ……………….. cykl: …………………….

Instrument: ……………………. kategoria: ……. rok nauki: …………………..

Imię i nazwisko pedagoga: …………………………………………………………

Imię i nazwisko akompaniatora: …………………………………………………..

Pełna nazwa szkoły: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Dokładny adres: ……………………………………………………………………….

Telefon i e-mail: ……………………………………………………………………….

PROGRAM

KOMPOZYTOR: TYTUŁ UTWORU: CZAS:

…………………………………. ……………………………… ………….
…………………………………. ……………………………… ………….
…………………………………. ……………………………… …………. …………………………………. ……………………………… ………….
…………………………………. ……………………………… ………….

………………………. …………. …………………………………..
Miejscowość oraz data Dyrektor Szkoły (pieczątka i podpis)

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?