50. Konkurs Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej

Kiedy:
06/06/2008 – 08/06/2008 całodniowy
2008-06-06T20:06:00+02:00
2008-06-08T20:06:00+02:00
Gdzie:
Michałowice-Więcławice
Polska

[url=http://www.brasserwis.art.pl/uploads/2008michalowice.pdf]Szczegóły i karta zgłoszeniowa > > >[/url]

CELE FESTIWALU

1.Prezentacja dorobku młodzieżowych orkiestr dętych.
2.Upowszechnianie polskiej literatury muzycznej wśród orkiestr dętych.
3.Podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży.
4.Integracja środowiska młodych muzyków.
5.Popularyzacja i podnoszenie poziomu wykonawczego młodzieżowych orkiestr dętych
poprzez wymianę doświadczeń, rywalizację konkursową i ocenę dorobku artystycznego.

TERMIN FESTIWALU

XXXVI Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych odbędzie się w Inowrocławiu w dniach 12-15 czerwca 2008 roku.
Orkiestry biorące udział w Festiwalu przyjeżdżają do Inowrocławia 13 czerwca.
Szczegółowy scenariusz Festiwalu zostanie przesłany orkiestrom niezwłocznie po zakończeniu kwalifikacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Orkiestry biorące udział w Festiwalu zobowiązane są przygotować:
a)Program do zaprezentowania na estradzie – czas trwania do 20 minut (czystej muzyki),
w tym utwór obowiązkowy do wyboru:
1)„Opowiadaj mi tak”
2)„Zacznij od Bacha”
(Obydwa utwory obowiązywać będą podczas koncertu nocnego. Zostaną zaprezentowane wspólnie ze Zbigniewem Wodeckim,)
Zespół może poprzedzić prezentację estradową próbą akustyczną (nie podlega ocenie) nie dłuższą niż 4 minuty.

b)musztrę artystyczną – czas trwania do 5 minut (układ dowolny)
c)grę w marszu (podczas przemarszu ulicami miasta)
d)utwory do wspólnego wykonania w plenerze:
1)“Inauguracyjna fanfara”
2)“Happy Marshing”
3)„Orkiestry dęte”
4)„Hejnał Inowrocławia”

2.Wiek uczestników nie może przekroczyć 25 lat.
3.W składzie orkiestr dopuszcza się udział nauczycieli (instruktorów), nie większy jednak
niż 10%.
4.Orkiestry uczestniczące w Festiwalu zobowiązane są przesłać na adres organizatora kartę
zgłoszenia wg załączonego wzoru w terminie do 18 marca 2008 roku.
5.Kwalifikacji orkiestr dokonuje Rada Artystyczna powołana przez Prezydenta Miasta
Inowrocławia w porozumieniu z Inowrocławskim Domem Kultury w Inowrocławiu.
O zakwalifikowaniu do konkursu zespoły zostaną powiadomione do 10 kwietnia 2008 roku.
Orkiestry, które prześlą na adres Biura Organizacyjnego kartę zgłoszenia, otrzymają
partytury utworów obowiązkowych oraz do wspólnego wykonania.
6.Rezygnacja z uczestnictwa w Festiwalu może nastąpić do 23 maja 2008 roku.
Orkiestry, które wycofają się po w/w terminie, zostaną obciążone karą finansową
w wysokości jednego tzw. osobodnia pobytu.
7.Na czas prezentacji programu estradowego, należy obowiązkowo dostarczyć komisji
oceniającej po jednym egzemplarzu partytur utworów dowolnych.
8. Zdobywca Grand Prix XXXIV OFMOD nie może wziąć udziału w następnej edycji Festiwalu.
9.Zgłoszenie zespołu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?