36 Ogólnopolski Festiwal Młodzeżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu

Kiedy:
11/06/2008 – 15/06/2008 całodniowy
2008-06-11T20:06:00+02:00
2008-06-15T20:06:00+02:00
Gdzie:
Inowrocaław
Polska
Kontakt:

XXXVI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR DĘTYCH
INOWROCŁAW
12-15 CZERWCA 2008
REGULAMIN

§ 1

ORGANIZATORZY FESTIWALU

Urząd Miasta Inowrocławia
Powiat Inowrocławski
Polski Związek Chórów i Orkiestr

REALIZATOR

Inowrocławski Dom Kultury

§ 2

PATRONAT MEDIALNY

TVP3 Bydgoszcz
Gazeta Pomorska
Express Inowrocławski
Radio GRA
Radio ESKA
portal internetowy orkiestrydete.pl
portal internetowy inowrocław.info.pl
portal internetowy ino-online.pl

§ 3

CELE FESTIWALU

1.Prezentacja dorobku młodzieżowych orkiestr dętych.
2.Upowszechnianie polskiej literatury muzycznej wśród orkiestr dętych.
3.Podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży.
4.Integracja środowiska młodych muzyków.
5.Popularyzacja i podnoszenie poziomu wykonawczego młodzieżowych orkiestr dętych
poprzez wymianę doświadczeń, rywalizację konkursową i ocenę dorobku artystycznego.

§ 4

TERMIN FESTIWALU

XXXVI Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych odbędzie się w Inowrocławiu w dniach 12-15 czerwca 2008 roku.
Orkiestry biorące udział w Festiwalu przyjeżdżają do Inowrocławia 13 czerwca.
Szczegółowy scenariusz Festiwalu zostanie przesłany orkiestrom niezwłocznie po zakończeniu kwalifikacji.

§ 5

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Orkiestry biorące udział w Festiwalu zobowiązane są przygotować:
a)Program do zaprezentowania na estradzie – czas trwania do 20 minut (czystej muzyki),
w tym utwór obowiązkowy do wyboru:
1)„Opowiadaj mi tak”
2)„Zacznij od Bacha”
(Obydwa utwory obowiązywać będą podczas koncertu nocnego. Zostaną zaprezentowane wspólnie ze Zbigniewem Wodeckim,)
Zespół może poprzedzić prezentację estradową próbą akustyczną (nie podlega ocenie) nie dłuższą niż 4 minuty.

b)musztrę artystyczną – czas trwania do 5 minut (układ dowolny)
c)grę w marszu (podczas przemarszu ulicami miasta)
d)utwory do wspólnego wykonania w plenerze:
1)“Inauguracyjna fanfara”
2)“Happy Marshing”
3)„Orkiestry dęte”
4)„Hejnał Inowrocławia”

2.Wiek uczestników nie może przekroczyć 25 lat.
3.W składzie orkiestr dopuszcza się udział nauczycieli (instruktorów), nie większy jednak
niż 10%.
4.Orkiestry uczestniczące w Festiwalu zobowiązane są przesłać na adres organizatora kartę
zgłoszenia wg załączonego wzoru w terminie do 18 marca 2008 roku.
5.Kwalifikacji orkiestr dokonuje Rada Artystyczna powołana przez Prezydenta Miasta
Inowrocławia w porozumieniu z Inowrocławskim Domem Kultury w Inowrocławiu.
O zakwalifikowaniu do konkursu zespoły zostaną powiadomione do 10 kwietnia 2008 roku.
Orkiestry, które prześlą na adres Biura Organizacyjnego kartę zgłoszenia, otrzymają
partytury utworów obowiązkowych oraz do wspólnego wykonania.
6.Rezygnacja z uczestnictwa w Festiwalu może nastąpić do 23 maja 2008 roku.
Orkiestry, które wycofają się po w/w terminie, zostaną obciążone karą finansową
w wysokości jednego tzw. osobodnia pobytu.
7.Na czas prezentacji programu estradowego, należy obowiązkowo dostarczyć komisji
oceniającej po jednym egzemplarzu partytur utworów dowolnych.
8. Zdobywca Grand Prix XXXIV OFMOD nie może wziąć udziału w następnej edycji Festiwalu.
9.Zgłoszenie zespołu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

§ 6

KRYTERIA OCENY ORKIESTR

1.Jury dokonuje oceny orkiestr wg poniższych kryteriów:
a)w czasie koncertu estradowego:
dobór repertuaru
brzmienie, intonacja
frazowanie, artykulacja
równowaga brzmienia
technika gry
ogólny wyraz artystyczny, poczucie stylu

0)w czasie musztry paradnej:
gra w marszu
kompozycja musztry (w tym integralność orkiestry z zespołem towarzyszącym )
widowiskowość pokazu
dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry.
2.Jury dokona oceny orkiestr stosując skalę od 1 do 10 punktów dla każdego z powyższych kryteriów. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100, w tym 60 za koncert estradowy, a 40 za musztrę artystyczną i grę w marszu.
3.Wykonanie koncertu estradowego i musztry artystycznej jest obligatoryjne.

Rada Artystyczna OFMOD powołana przez Prezydenta Miasta Inowrocławia zakwalifikuje do udziału w XXXVI Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu 8-10 orkiestr spośród tych, które pisemnie zgłoszą akces udziału w Festiwalu.

§ 7

NAGRODY

1.Łączna punktacja uzyskana za prezentację koncertu estradowego i musztry artystycznej decyduje o przyznaniu głównych nagród Festiwalu:

Tytuł GRAND PRIX – dla orkiestry, która otrzymała największą liczbę punktów,
ZŁOTY HELIKON – dla orkiestry, która otrzymała od 90 do 100 punktów,
SREBRNY HELIKON – dla orkiestry, która otrzymała od 80 do 90 punktów,
BRĄZOWY HELIKON – dla orkiestry, która otrzymała od 70 do 80 punktów,
wyróżnienia,
nagrody specjalne.

Łączna pula nagród wynosi 15 000,00 zł.

1.Wszystkie orkiestry biorące udział w Festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
2.Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§ 8

USTALENIA KOŃCOWE

1.Koszty przejazdu orkiestr pokrywa instytucja delegująca.
2.Koszty noclegów i wyżywienia uczestników Festiwalu pokrywają Organizatorzy.
3.Wszystkie orkiestry zobowiązane są do przywiezienia pulpitów.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie utworów, do których prawa
autorskie są zastrzeżone. Zwracamy uwagę, że używanie kopii nut jest prawnie
niedozwolone.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników w czasie trwania
Festiwalu.

Biuro Organizacyjne
XXXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych:

Inowrocławski Dom Kultury
ul. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
tel./fax (52) 357 52 13
tel. (52) 357 58 67
e-mail: idkino@ inowroclaw.info.pl
www.idk.inowroclaw.info.pl

PROGRAM:

czwartek – 12 czerwca

17.00 – 18.00 koncert orkiestry z Heide (Niemcy) w muszli koncertowej Parku Solankowego

piątek – 13 czerwca

od 13.00 – przesłuchania estradowe orkiestr w muszli koncertowej Parku Solankowego, przemarsz ulicami miasta
21.00 – 22.00 – koncert specjalny Zbigniewa Wodeckiego

sobota – 14 czerwca

9.00 – 13.00 – próba koncertu nocnego i próba utworów do wspólnego wykonania w widowisku plenerowym
13.00 – 15.00 – obiad w Inowrocławiu
16.00 – 18.30 – pokaz musztry paradnej (widowisko plenerowe) na Stadionie Miejskim
20.00 – 23.00 – koncert nocny przy tężni solankowej

niedziela – 15 czerwca

9.00 – 11.00 – próba koncertu galowego
11.00 – 14.00 – koncert galowy w muszli koncertowej Parku Solankowego

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?