III Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów

Kiedy:
05/09/2007@05:09 – 13:09
2007-09-05T05:09:00+02:00
2007-09-05T13:09:00+02:00
Gdzie:
Łódź
Polska
Kontakt:

III Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów Łódź 2008

AKADEMIA MUZYCZNA im. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW w ŁODZI

Dyrektor Konkursu – Director of the Competition – Prof. Janusz Kopczyński
Sekretarz Konkursu – Secretary of the Competition – Prof. Krzysztof Kamiński

Regulamin Konkursu

1. Konkurs odbędzie się w dniach 30 kwietnia – 5 maja 2008 r w Łodzi.

2. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch oddzielnych kategoriach:
a. oboju
b. fagotu

3. Konkurs jest przeznaczony dla studentów klas oboju i fagotu z wyższych uczelni polskich i zagranicznych urodzonych po 30 kwietnia 1982 roku.

4. W celu uczestnictwa w Konkursie należy do dnia 5 lutego 2008 r.(decyduje data stempla pocztowego) przesłać na adres Konkursu:
III Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów Łódź 2008
Akademia Muzyczna im Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32 90-716 Łódź
następującą dokumentację:
– wypełniony w języku polskim lub angielskim Formularz Konkursu
– dwie fotografie do folderu Konkursu i publikacji prasowych
– kopię dokumentu stwierdzającego datę urodzenia uczestnika
– dowód opłaty konkursowej w wysokości 50 EUR lub równowartość tej kwoty w PLN

Kwotę należy wpłacić na konto Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź

– konto dla wpłat w złotych polskich
Bank PEKAO S.A. GRUPA PEKAO S.A. II O/Łódź
Nr 97 12403028 1111 0000 2822 1999
SWIFT: PKOPPLPWLDZ

– konto dla wpłat w Euro
Bank PEKAO S.A. GRUPA PEKAO S.A. II O/Łódź
Nr 52 1240 3028 1978 0000 2822 2042
SWIFT: PKOPPLPWLDZ

w tytule wpłaty należy podać Konkurs Oboistów i Fagocistów Łódź 2008

Wszystkie koszty bankowe winny być pokryte przez wpłacającego, tak aby na konto Akademii dotarła pełna kwota wpisowego.

5. Do udziału w Konkursie zostanie dopuszczonych maksymalnie 50 uczestników w każdej ze specjalności. Sekretariat Konkursu poinformuje zainteresowanych do dnia 1 marca 2008 r. o zakwalifikowaniu do Konkursu oraz o terminie ich występu w I etapie.

6. Podczas wszystkich etapów Konkursu obowiązuje alfabetyczna kolejność przesłuchań, począwszy od litery wylosowanej przez organizatorów.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata konkursowa nie będzie zwracana.

8. Uczestnicy Konkursu występują z własnymi akompaniatorami, ponosząc koszty ich podróży i zakwaterowania we własnym zakresie. W przypadku braku własnego akompaniatora organizatorzy zapewniają akompaniatora Konkursu za odpłatnością:
– 20 EUR w I etapie
– 40 EUR w II etapie (lub równowartość tych kwot w PLN).

9. Koszty noclegów i wyżywienia uczestnicy Konkursu pokrywają we własnym zakresie.

10. Uczestnicy I etapu Konkursu otrzymają Dyplom Uczestnika Konkursu
Uczestnicy II etapu Konkursu otrzymają Dyplom Półfinalisty Konkursu
Uczestnicy III etapu Konkursu otrzymają Dyplom Laureata Konkursu.

11. Przewidziane są trzy nagrody w każdej kategorii:
I nagroda – 12000 PLN
II nagroda – 8000 PLN
III nagroda – 4000 PLN
Przewiduje się również inne nagrody specjalne i wyróżnienia.
Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu.

12. W składzie Jury Konkursu znajdą się wybitni artyści i pedagodzy polskich i zagranicznych uczelni
Pełen skład Jury zostanie ogłoszony przed Konkursem.
Jury pracować będzie wg Regulaminu przyjętego na swym pierwszym posiedzeniu.
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

13. Wszystkie przesłuchania konkursowe odbywają się z udziałem publiczności.

14. Wszystkie przesłuchania konkursowe oraz Koncert Laureatów mogą być nieodpłatnie rejestrowane oraz transmitowane przez stacje radiowe i telewizyjne.

15. Konkurs może być odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów, nie później jednak, niż do dnia 10 kwietnia 2008 r. W takim przypadku zostaną kandydatom zwrócone opłaty konkursowe.

Program Konkursu

OBÓJ

I ETAP
1. Do wyboru:
A. Marcello – Koncert d-moll
T. Albinoni – Koncert d-moll op. 9 nr 2
G. Fr. Handel – Koncert g-moll

2. E. Bozza – Fantaisie Pastorale op. 37

II ETAP

1. B. Britten – Six Metamorphoses after Ovid

2. Do wyboru:
Fr. Poulenc – Sonata na obój i fortepian FP 185
C. Saint-Saëns – Sonata na obój i fortepian D-dur op. 166
H. Dutilleux – Sonata na obój i fortepian

3. Utwór skomponowany na Konkurs

III ETAP
(do wykonania na pamięć)

W. A. Mozart – Koncert C-dur KV 314

FAGOT

I ETAP

1. F. Berwald – Konzertstück

2. Do wyboru
M. Arnold – Fantazja
G. Jacob – Partita
Z. Šestak – 5 Wirtuozowskich Inwencji na fagot solo: 1, 2, 4

II ETAP

1. W. A. Mozart – Sonata B-dur na fagot i wiolonczelę w wersji na fagot i fortepian (z powtórkami)

2. Do wyboru:
A. Tansman – Sonatina (z powtórką)

(do wykonania na pamięć)

J. Francaix – Divertissement na fagot i zespół smyczkowy

[url=http://www.amuz.lodz.pl/download/obfg08.doc]Karta zgłoszeniowa[/url]

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?