VII Konkurs Młodych Solistów w Jaworznie

Kiedy:
28/11/2007 – 30/11/2007 całodniowy
2007-11-28T21:11:00+01:00
2007-11-30T21:11:00+01:00
Gdzie:
PSM I stopnia w Jaworznie
Kontakt:

REGULAMIN

§ 1

Celem VII Konkursu Młodych Solistów jest:
1. podnoszenie poziomu nauczania gry na instrumentach dętych poprzez konfrontację osiągnięć uczniów wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia,
2. zorganizowanie konsultacji metodycznych prowadzonych przez członków Jury oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami,
3. popularyzowanie instrumentów dętych wśród dzieci i młodzieży oraz promocja najzdolniejszych uczniów,
4. prezentowanie wartościowej literatury muzycznej pod względem dydaktycznym i artystycznym,
5. umożliwienie młodym muzykom zdobycie nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych.

§ 2

Organizatorami VII Konkursu Młodych Solistów są:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie,

2. Urząd Miejski w Jaworznie,

3. Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski.

§ 3

1. Konkurs odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2007 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 2 A.

2. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w dwóch odrębnych grupach instrumentalnych:

grupa A – klasy klarnetu i saksofonu,
grupa B – klasy trąbki, waltorni i puzonu,

oraz dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria do lat 12 – uczniowie wszystkich rodzajów szkół muzycznych I stopnia urodzeni w 1995 roku i później,
II kategoria powyżej 12 lat – uczniowie wszystkich rodzajów szkół muzycznych I stopnia urodzeni w latach 1991 – 1994.
3. Każda szkoła będzie mogła zgłosić dowolną ilość uczniów w poszczególnych grupach instrumentalnych i kategoriach wiekowych.

4. Laureaci I miejsc poprzednich edycji Konkursu mogą uczestniczyć w kolejnych, jeśli zostaną zgłoszeni do wyższej kategorii wiekowej.

§ 4

1. Uczestnicy są zobowiązani do wykonania z pamięci jednego lub dwóch dowolnych utworów z akompaniamentem fortepianu.

2. Czas wykonania programu nie może przekroczyć 6 minut dla I kategorii wiekowej oraz 8 minut dla II kategorii wiekowej. Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem.

3. Harmonogram przesłuchań zostanie sporządzony przez organizatora Konkursu.

§ 5

1. Oceny występów uczestników Konkursu, wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród dokona Jury powołane przez organizatora. Jury pracuje na podstawie odrębnego regulaminu, który zostanie opublikowany przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych.

2. W skład Jury wejdą wybitni pedagodzy, którzy po przesłuchaniach konkursowych przeprowadzą konsultacje metodyczne dla zainteresowanych nauczycieli.

3. Jury ma prawo dokonać dyskwalifikacji uczestnika w trakcie Konkursu, jeżeli jego zgłoszenie lub występ uznane zostaną za niezgodne z niniejszym regulaminem. Decyzje Jury będą ostateczne.

§ 6

1. Prowadzona będzie punktacja indywidualna i zespołowa w skali od 13 do 25 pkt.

2. Punktacja indywidualna prowadzona będzie odrębnie dla poszczególnych grup instrumentalnych oraz kategorii wiekowych.

3. Punktację zespołową tworzy suma punktów zdobytych przez dwóch najwyżej ocenionych uczestników z danej szkoły biorących udział w Konkursie, niezależnie od kategorii wiekowej, lecz z różnych grup instrumentalnych.

4. Każdy z występujących otrzyma dyplom uczestnictwa, a dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie instrumentalnej i kategorii wiekowej przewiduje się nagrody rzeczowe.

5. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach instrumentalnych i kategoriach wiekowych zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów.

§ 7

1 Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać na załączonej karcie i kierować na adres biura Konkursu:

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ 43-603 JAWORZNO UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 2 A tel./ fax.( 032 ) 615 – 52 – 37 (e-mail: psm_jaworzno@tlen.pl).

2 Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić pismem drukowanym i wysłać na podany adres lub e-mail do dnia 31. 10. 2007 roku.

3 Potwierdzenie zgłoszenia oraz szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie przesłany do dnia 19. 11. 2007r.

§ 8

1. Wpisowe w wysokości 70 zł od każdego uczestnika należy wpłacić do dnia 31. 10. 2007r. na konto:

KOMITET RODZICIELSKI PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W JAWORZNIE PKO BP O/JAWORZNO 26 1020 2528 0000 0102 0019 6840

2. W przypadku dyskwalifikacji ucznia lub jego rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.

3. Istnieje możliwość noclegów i wyżywienia na terenie Jaworzna dla uczestników z dalszych województw.

4. Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają szkoły delegujące nauczycieli i uczniów.

5. Regulamin Konkursu, karta zglłoszenia, harmonogram przesłuchań, protokół Jury oraz zdjęcia będa zamieszczone na stronie internetowej: /www.konkurs-mlodych-solistow.cba.pl/

Jaworzno, 15 czerwca 2007r.

[url=http://www.konkurs-mlodych-solistow.cba.pl/karta.doc]Karta zgloszeniowa[/url]

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?