Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych „Aria i Taniec”

Kiedy:
22/11/2007 – 24/11/2007 całodniowy
2007-11-22T21:11:00+01:00
2007-11-24T21:11:00+01:00
Gdzie:
Elbląg
Polska
Kontakt:

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych
ARIA i TANIEC 2007

Organizator konkursu

Centrum Edukacji Artystycznej
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu

Miejsce konkursu

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu,
ul. Traugutta 91 tel. (055) 611 40 40 fax (055) 611 41 41

Termin

23 –24 listopada 2007 r.

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

* integracja środowisk nauczycieli instrumentów dętych z terenu całego kraju;
* wymiana doświadczeń dydaktycznych i artystycznych;
* prezentacja dorobku dydaktycznego szkół i ich pedagogów;
* wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów w odpowiednich grupach wiekowych;
* doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników;
* pobudzanie aktywności nauczycieli;
* popularyzacja literatury na instrumenty dęte;
* prezentacja najnowszych propozycji producentów instrumentów oraz innego sprzętu muzycznego.

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas instrumentów dętych drewnianych i blaszanych szkół muzycznych I i II stopnia z całego kraju, którzy spełniają wymagania wiekowe i programowe.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch grupach wiekowych, odrębnie dla instrumentów dętych drewnianych i blaszanych:

Grupa I – uczestnicy urodzeni w roku 1994 i młodsi.
Grupa II – uczestnicy urodzeni w latach 1991 – 1993.

Program

Program obejmuje wykonanie dwóch dowolnych utworów z akompaniamentem fortepianu, spełniających kryteria:

* ARIA – rozumiana jako utwór o charakterze kantylenowym;
* TANIEC – dowolny utwór o charakterze tanecznym.

Utwory te mogą być oddzielnymi kompozycjami, jak też mogą stanowić kontrastujące części tego samego utworu spełniającymi warunki „ARIA – TANIEC”.

Dopuszcza się wykonywanie transkrypcji utworów.
Program należy wykonać z pamięci.

Maksymalny czas trwania programu:

* grupa I – 8 minut
* grupa II – 10 minut

Konkurs jest jednoetapowy.
Uczestników ocenia Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej.
O sposobie podziału nagród decyduje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.
Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem. Istnieje możliwość – po wcześniejszym uzgodnieniu – skorzystania z udziału akompaniatora zapewnianego przez organizatorów.
Nagrodzeni zobowiązani są do uczestnictwa w koncercie laureatów kończącym konkurs.
Wszyscy uczestnicy mają prawo do bezpłatnego udziału w towarzyszących konkursowi seminariach, lekcjach otwartych oraz prezentacjach.

Wpisowe wynosi 50 zł od uczestnika. Wpłaty na konto:

Komitet Rodzicielski przy ZPSM w Elblągu
PKO Bank Polski S.A.
83 10201752 0000 0202 0006 3263

należy dokonać w terminie – do 31 października 2007 r.

W przypadki rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

Termin przesyłania zgłoszeń – 31 października 2007 r

http://www.elmuzyka.edu.pl/

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?