IX Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych Uczniów Szkół Muzycznych I st.

Kiedy:
08/05/2008 – 10/05/2008 całodniowy
2008-05-08T22:00:00+02:00
2008-05-10T22:00:00+02:00
Gdzie:
Zgierz
Polska

ORGANIZATORZY KONKURSU

Centrum Edukacji Artystycznej
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zgierzu

CEL KONKURSU

Organizatorzy konkursu wychodzą z założenia, że uczniowie klas instrumentów dętych w szkołach muzycznych powinni być przygotowani do wykonywania muzyki zespołowej. Tę mobilizująca rolę może spełnić Konkurs Zespołów Kameralnych. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że udział w konkursie wpłynie na stałe podnoszenie poziomu zespołowego muzykowania, upowszechnianie wartościowych pozycji repertuarowych oraz prezentację dorobku artystycznego młodych kameralistów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs odbywa się raz na dwa lata w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Zgierzu.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie sześcioletnich ogólnokształcących szkół muzycznych I st. oraz sześcioletnich szkół muzycznych I st. publicznych i niepublicznych / cykl 6-letni i cykl 4-letni /
3. W skład zespołów kameralnych ( od tria wzwyż ) mogą wchodzić instrumenty dęte drewniane ( flet poprzeczny, obój, klarnet, fagot, saksofon ) i instrumenty dęte blaszane.
4. W zespołach nie mogą uczestniczyć nauczyciele.
5. Program konkursu jest dowolny, a czas trwania wykonywanego programu nie może przekroczyć 10 minut.
6. Laureaci pierwszego miejsca nie mogą uczestniczyć w kolejnych konkursach.

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się w dniach 9 – 10 maja 2008 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. 95-100 Zgierz ul. Sokołowska 4 tel. / fax 0-42 716-48-17

2. Całokształtem spraw organizacyjnych kieruje Biuro Organizacyjne z siedzibą w PSM I st. w Zgierzu.
3. Zespoły do udziału w konkursie zgłaszają dyrekcje szkół.
4. Adresy hoteli będą podane w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia zespołu do konkursu.
5. Wpisowe w wysokości 30 zł. ( słownie trzydzieści złotych ) od każdego członka zespołu należy wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy PSM I st. w Zgierzu
Kredyt Bank nr 70 1500 1038 1210 3005 9564 0000
w terminie do 30 marca 2008
Wpisowe będzie przeznaczone na wydatki związane z organizacją konkursu. W przypadku rezygnacji zespołu wpisowe nie podlega zwrotowi.

6. Udział w konkursie należy zgłaszać na dokładnie wypełnionym pismem drukowanym formularzu na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
95-100 Zgierz ul. Sokołowska 4
w terminie do dnia 15 marca 2008

7. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zespołu do udziału w konkursie oraz inne informacje dotyczące konkursu zostaną przesłane uczestnikom przez organizatorów do dnia 15.04.2008
8. Zdobywcy nagród i wyróżnień wezmą udział w koncercie laureatów.
9. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej

2. Oceny uczestników dokonuje Komisja konkursowa bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań
3. Zespoły oceniane są według punktacji od 1 do 25 punktów.
4. Członkowie komisji nie oceniają swoich zespołów
5. Obrady komisji są tajne
6. Decyzje komisji są ostateczne

[url=http://www.miasto.zgierz.pl/psm/dete/zgloszenie.pdf]Karta zgłoszenia[/url]

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?