Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych (podsumowanie)