Kalendarz

Mar
13
wt
XXVII Konfrontacje Instrumentów Dętych – Oława 2018 @ PSM I st. im. J. Szajny - Lewandowskiej
Mar 13 – Mar 14 całodniowy

uczniowie szkół muzycznych I st. – dęte blaszane

Mar
14
śr
II Międzynarodowe Wiosenne Warsztaty Trąbkowe
Mar 14 – Mar 17 całodniowy

Kompleks Pałacowo – Parkowy w Koszęcinie

Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

14 – 17 marca 2018 r.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, studentów akademii muzycznych oraz dla muzyków profesjonalnie zajmujących się grą na trąbce.

Cel warsztatów:

– popularyzacja muzyki trąbkowej
– doskonalenie gry na trąbce pod okiem renomowanych wykładowców

– podnoszenie poziomu nauczania gry na trąbce

– wymiana doświadczeń pedagogicznych

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Tam również w atmosferze niepowtarzanego, historycznego obiektu, dla wszystkich uczestników warsztatów zapewnione będą noclegi oraz wyśmienite dania kuchni polskiej.

Magia tego niezwykłego miejsca, ze wspaniałym kompleksem pałacowo-parkowym bez wątpienia zachwyci uczestników i pozytywnie wpłynie  na przyswajanie wiedzy z zakresu doskonaleniu gry na trąbce.

Wykładowcami „II Międzynarodowych Wiosennych Warsztatów Trąbkowych” będą:


prof. Stanisław Dziewior – kierownik artystyczny, Akademia Muzyczna        

                                                 im. K. Szymanowskiego w Katowicach

prof. Wolfgang BauerHochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart 

dr. hab. Wacław Mulak – Akademia Muzyczna w Krakowie

dr hab. Piotr Wojtasik – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

mgr Sebastian Sołdrzyński – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
mgr Piotr Nowak – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,

                                   asystent kierownika artystycznego

mgr Klaudiusz Lisoń – PSM im. F. Chopina w Opolu

Partnerem warsztatów będzie firma GEWA MUSIC POLSKA, wyłączny dystrybutor trąbek marki Vincent Bach w Polsce oraz Jarmuła Music, oficjalny Dealer marki Vincent Bach.


Ilość miejsc ograniczona !

Zapisy na: www.zespolslask.pl

Kwi
5
czw
Konkurs Pro Bohemia 2018
Kwi 5 – Kwi 8 całodniowy

16. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych (drewiane i blaszane), gra na fortepianie, gra na organach i śpiew.

Warunki i regulamin konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniach 5 – 8 kwietnia 2018 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.

Organizator konkursu: Janáčkova konzervatoř i Gymnázium w Ostrawie
příspěvková organizace.

Konkurs jest otwarty w dyscyplinach: gra na instrumentach dętych (drewianych i blaszanych), gra na fortepianie, gra na organach i śpiew.

Konkurs ma jedną rundę we wszystkich dyscyplinach i kategoriach.

Uczestnik zgłoszony do danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć maksymalnej granicy wieku dla kategorii.

Uczestnik przynależący według wieku do niższej kategorii może startować w wyższej kategorii.

Uczestnik należący do wyższej kategorii nie może startować w niższej kategorii.

Zgłoszenie

Uczestnik powinien wysłać wypełnione zgłoszenie elektronicznie, będzie ono aktywne od 1 listopada 2017..

Ostateczny termin oddawania zgłoszeń jest 31 stycznia 2018. Wniosek musi być wypełniony we wszystkich punktach.

Odbiór każdego zgłoszenia zostanie ponownie potwierdzony. (Jeśli nie otrzymają państwo potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie pod wymienionymi kontaktami, czy zgłoszenie zostało doręczone!)

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wniosku z powodu braku miejsca!

Wymagane załączniki

Kopię dokumentu wskazującego datę urodzenia (kopia aktu urodzenia, kopia karty ubezpieczenia, legitymacji szkolnej, zaświadczenie szkoły, itp.). Dokumenty te można wysłać jako załącznik do zgłoszenia lub przez e-mail na adres [email protected]

Wymagane załączniki muszą być wysyłane do dnia 31 stycznia 2018.

Załączników nie oddajemy.
Jeśli zgłoszenie i załączniki nie posiadają wymaganych informacji, to nie zostaną zaakceptowane przez organizatora.

Opłata za uczestnictwo

0. kategoria: 500,-Kč
1. kategoria: 500,-Kč
2. kategoria: 800,-Kč
3. kategoria: 1000,-Kč
4. kategoria: 1000,-Kč

Uczestnicy z Czech zapłacą opłatę przelewem:

Československá obchodní banka, a.s.
Nazwa konta: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Numer konta: 373548933/0300
Symbol zmienny: 417 i data urodzenia (ddmmrr)

Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2018.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.

Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.

Zagraniczni uczestnicy będą płacić opłatę w gotówce w CZK w sekretariacie konkursu podczas rejestracji przed rozpoczęciem konkursu. Data i godzina rozpoczęcia prezentacji będą opublikowane na stronie internetowej konkursu nie później niż 1. 4. 2018.

Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania są opłacane przez samych uczestników.

Kategorie, limity czasu, repertuar:

Gra na instrumentach dętych

 

Instrumenty dęte blaszane
Konkurs w dyscyplinie instrumentów dętych blaszanych dotyczy następujących instrumentów: waltornia, trąbka, puzon, tenor / baryton / damper puzon, tuba. Każdy instrument w ramach jednej kategorii będzie oceniany oddzielnie, czyli będą oceniani uczestnicy konkursu grający na tym samym instrumencie.

Kategorie: / Limity czasu
1. kategoria: do 12 lat włącznie 3 – 5 min.
2. kategoria: do 15 lat włącznie 6 – 9 min.
3. kategoria: do 18 lat włącznie 9 – 12 min.
4. kategoria: do 21 lat włącznie 12 – 15 min.

Repertuar konkursowy musi obejmować jeden utwór czeskiego kompozytora.
W repertuarze uczestników 4. kategorii w dyscyplinie gra na trąbkę musi pojawić się, obowiązkowo, utwór Bohuslava Martinů: Sonatina pro trubku a klavír/Sonatina na tróbkę i fortepian.
Transkrypcje są dozwolone. Gra z pamięci nie jest wymagana.

Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.

 

Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.

Regulamin konkursu:

Uczestnicy we wszystkich dyscyplinach i kategoriach rywalizować będą w porządku alfabetycznym według nazwiska.

Organizator lub przewodniczący jury w porozumieniu z organizatorem może ze względów organizacyjnych lub innych poważnych powodów podjąć decyzję o zmianie kolejności uczestników.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stawienia się w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem konkursu do właściwej sali, gdzie odbywa się konkurs.

Jeżeli uczestnik konkursu nie pojawi się na konkursie w odpowiednim czasie, zostanie wykluczony z konkursu. Przewodniczący jury może na wniosek jury w uzasadnionym przypadku zdecydować, że uczestnik może nadal brać udział w konkursie.

Gra uczestnika konkursu musi być zgodna z dolnym końcem limitu czasu.
Jeśli uczestnik nie dotrzyma dolnej granicy limitu czasu, będzie dyskwalifikowany. Liczy się tylko czysty czas repertuaru konkursowego.
Jeśli występy konkursowe przekroczą górną granicę limitu czasu, jury może zakonczyć występ uczestnika. To nie ma wpływu na liczbę punktów konkursowych i ostateczny wynik.

Każdą dyscyplinę ocenia odpowiednie jury złożone z przewodniczącego, czterech lub sześciu sędziów i sekretarza. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w zakresie gry na instrumentach dętych drewnianych będzie grę na saksofonie oceniać oddzielne jury.

Sekretarze nie mają prawa przyznawania punktów, ich praca ma charakter organizacyjny.

Przewodniczący i członkowie jury są powoływani przez organizatora.

Jury będzie pracować równolegle.

O zajęciu miejsca decyduje liczba uzyskanych punktów.

Ocena poszczególych występów jest od 1 do 25 punktów, ale jurorzy nie przyznają punktów swoim uczniom lub osobom bliskim, jeśli nie słyszeli całości występu konkursowego.

Suma jest dzielona przez liczbę punktujących sędziów, osiągnięty średni wynik oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

Przewodniczący jury ogłosi absolutnego zwycięzcę w każdej dyscyplinie. Częścią nagrody jest nagroda finansowa, a nagrodzony ma obowiązek wystąpić bez wynagrodzenia na Koncercie Laureatów, który odbędzie się w ramach 42. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Janáčkův máj w pierwszych dniach czerwca. Data koncertu zostanie dokładnie określona do rozpoczęcia konkursu.

Ponadto jury przyznaje w każdej kategorii 1., 2. i 3. nagrodę oraz, w stosownych przypadkach, wyróżnienie.

Uczestnik, który otrzyma 1. nagrodę, otrzymuje również tytuł laureata.

W przypadku remisu lub niewielkiej różnicy punktów jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie większej liczbie uczestników.

W przypadku nieosiągnięcia pożądanego limitu punktów lub w przypadku, kiedy interpretacje utworu nie są na odpowiednim poziomie, jury ma prawo do nieprzyznania nagrody lub nie ogłoszenia absolutnego zwycięzcy.

Wszyscy laureaci otrzymają dyplom.

Wszelkie spory rozwiązuje wyznaczony przedstawiciel organizatora.

Jeśli jury uzna, że uczestnik konkursu poważnie naruszył warunki konkursu lub regulamin konkursu, może zostać wykluczony z konkursu.

Zasady te są wiążące dla wszystkich jurorów.

Występy konkursowe we wszystkich kategoriach są otwarte dla publiczności.

Gra z ksera materiału muzycznego podczas publicznych występów jest naruszeniem praw autorskich i uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne sankcje prawne.

Zgoda:
Poprzez podanie zgłoszenia i udział w konkursie daje uczestnik (lub opiekun prawny) organizatorom zgodę na przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej podczas konkursu oraz ewentualnych występów koncertowych i późniejszego wykorzystania do prezentacji lub promowania konkursu.

Praw autorskich dotyczących sporządzenia zapisu audiowizualnego nie można dochodzić.
Sporządzanie innych zapisów audiowizualnych nie jest dozwolone.

Warunki Konkursu oraz Regulamin Konkursu są publikowane w języku czeskim, angielskim i polskim.
W przypadku sporu zobowiązujący jest tekst czeski.

Wysłanie zgłoszenia do konkursu stanowi akceptację warunków i zasad konkursowych.

Dokument do pobrania TUTAJ

Kwi
20
pt
IX Ogólnopolski Konkurs „Instrumenty Dęte Chełmno 2018” @ PSM I st. im. G.G. Gorczyckiego
Kwi 20 – Kwi 21 całodniowy

Adresaci: uczniowie szkół muzycznych I st. – dęte blaszane

Kwi
27
pt
V Głogowski Konkurs Trębaczy
Kwi 27 – Kwi 28 całodniowy

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie

ma przyjemność zaprosić do udziału w

V Głogowskim Konkursie Trębaczy, który odbędzie się w dniach  27-28 kwietnia 2018 r.

Materiały do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia wraz ze zgodą na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Grupa I – Mirosław Gąsieniec   – Polka         trąbka/akompaniament

– Gavotte        trąbka/akompaniament

– Tarantella     trąbka/akompaniament

Grupa II – Mirosław Gąsieniec   – Barkarola       trąbka/akompaniament

– Bolero      trąbka/akompaniament

– Tarantella II     trąbka/akompaniament

             Grupa III –  Program dla tej grupy jest ogólnodostępny, utwory zostały wskazane w regulaminie, w razie pytań proszę kontaktować  się z panem Markiem Strońskim 501 610 867

Maj
4
pt
XXXVIII Konkurs Młodego Muzyka @ SM I i II st.
Maj 4 – Maj 5 całodniowy

adresaci: uczniowie szkół muzycznych I i II st. – dęte blaszane

Maj
7
pon
70. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Praska Wiosna”
Maj 7 – Maj 15 całodniowy
Cze
15
pt
Akademia Młodego Waltornisty @ ZPSM im. W. Kilara
Cze 15 – Cze 16 całodniowy
Lip
16
pon
TEREMISKI HORN CAMP 2018
Lip 16 – Lip 22 całodniowy
 Co roku w coraz większym gronie spotykamy się na Podlasiu, aby grać na waltorniach, ale również odpocząć na łonie przyrody. W tym roku
na nasze zaproszenie przyjedzie gość specjalny – William VerMeulen. Będzie to jedyna okazja by spotkać go w Europie. Jest to waltornista z ogromnym
dorobkiem artystycznym, jego studenci wygrywają przesłuchania do najlepszych orkiestr na świecie. Od 1990 roku pracuje jako pierwszy waltornista
w Houston Symphony Orchestra. Uczy na Shepherd School of Music w Houston. W 2014 roku został uznany za najlepszego nauczyciela waltorni w USA w rankingu Music School Central przeprowadzonym przez Bill’a Zuckerman’a.
Nauczyciele:
William VerMeulen – Houston Symphony Orchestra
Jacek Muzyk – Buffalo Philharmonic Orchestra
Igor Szeligowski – Teatr Wielki Opera Narodowa
Czesław Czopka – Narodowe Forum Muzyki
Gabriel Czopka – Filharmonia Narodowa

więcej informacji na stronie: thehorncamp.com

Sie
26
nie
Corno Brass Festival – II edycja
Sie 26 – Wrz 2 całodniowy

CORNO – Brass Music Festival to połączenie warsztatów, koncertów kameralnych i symfonicznych, wykładów, wystawy instrumentów, zajęć indywidualnych i grupowych, zajęć dla profesjonalistów i pasjonatów, wydarzeń otwartych dla szerokiej publiczności w kilku lokalizacjach Zielonej Góry. Festiwal ma skupiać wokół siebie doskonałych, światowej sławy muzyków, szeroką publiczność, ale także rozbudzać sympatię i przywiązanie do pięknego miasta Zielona Góra. Podczas pierwszej edycji gościliśmy artystów, wykładowców i kursantów z 10 krajów, 3 kontynentów m.in. z: Polski, Niemiec, Austrii, Francji, USA, Japonii, Korei Południowej czy Tajlandii.

Podczas II edycji CORNO – Brass Music Festival będziemy gościć 24 wspaniałych artystów i ponad 70 uczestników międzynarodowych warsztatów muzycznych. Soliści, kameraliści, muzycy orkiestrowi, pedagodzy i profesorowie wyższych uczelni przybędą do nas z najważniejszych ośrodków kulturalnych Polski, Europy i świata. Odbędzie się 7 koncertów głównych, wykłady, treningi mentalne i zdrowotne oraz międzynarodowa wystawa instrumentów blaszanych.

Szczegóły dotyczące poszczególnych dni festiwalowych wkrótce na http://corno.pl/program-2/, a już teraz zapraszamy na spędzenie końcówki wakacji razem z nami i naszymi gośćmi w Zielonej Górze.

Wrz
3
pon
67. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny ARD
Wrz 3 – Wrz 21 całodniowy
Wrz
18
wt
Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych Aelous
Wrz 18 – Wrz 23 całodniowy
Lis
15
czw
XII Międzynarodowy Konkurs „Instrumenty Dęte”
Lis 15 – Lis 17 całodniowy

Adresaci: uczniowie szkół muzycznych II st.
PSM I i II st.

Lis
22
czw
XII Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych we Wrocławiu @ PSM II st. im. R. Bukowskiego
Lis 22 – Lis 24 całodniowy

Adresaci: uczniowie szkół muzycznych II st. – dęte blaszane

Lis
28
śr
XVII Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów @ PSM I st. im. G. Bacewicz
Lis 28 – Lis 30 całodniowy
Gru
3
pon
V Ogólnopolski Konkurs Waltornistów im. Prof. Edwina Golnika @ OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego
Gru 3 – Gru 8 całodniowy
VIII Festiwal Waltorniowy @ OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego
Gru 3 – Gru 8 całodniowy
Gru
6
czw
IV Ogólnopolski Konkurs Waltornistów im. Edwina Golnika
Gru 6 – Gru 9 całodniowy
Wrz
1
nie
Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych Aelous
Wrz 1 – Wrz 30 całodniowy
Sie
31
pon
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny ARD
Sie 31 – Wrz 18 całodniowy

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account