Historia Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy

W kwietniu 1994 roku Zbigniew Młynarski, prowadzący klasę rogu w łódzkiej Akademii Muzycznej, zorganizował w Łodzi Ogólnopolski Festiwal Młodych Waltornistów. Pomysł ten podjął profesor Roman Siwek, kierownik katedry instrumentów dętych Akademii Muzycznej w Warszawie, proponując organizowanie co roku festiwalu, kolejno – dla trębaczy, puzonistów i tubistów oraz waltornistów. Celem ich miała być konfrontacja, ocena i podnoszenie poziomu metod i wyników nauczania gry na instrumentach dętych blaszanych w polskich szkołach i uczelniach muzycznych. Dlatego też każdy festiwal miał składać się z części konkursowej oraz dydaktyczno-artystycznej. Propozycja wzbudziła duże zainteresowanie i zyskała aprobatę zarówno środowiska instrumentalistów jak i Ministerstwa Kultury i Sztuki, które wyraziło gotowość pełnienia roli patrona i głównego sponsora. Ustalono, że festiwale trębaczy odbywać się będą w Kaliszu (trębacz w herbie miasta), waltornistów w Łodzi (Młynarski), puzonistów i tubistów w Warszawie (Siwek i Ministerstwo).

I Ogólnopolski Festiwal Trębaczy odbył się w dniach od 24 do 29 czerwca 1996 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia imienia Henryka Melcera w Kaliszu, która stała się, zgodnie z propozycja kierownika artystycznego festiwalu Romana Siwka, zarówno miejscem jak i organizatorem imprezy. Działalnością organizacyjną kierował dyrektor szkoły – Andrzej Bujakiewicz.
Festiwal rozpoczął się konkursem trębaczy, do którego zgłosiło się 27 uczestników w kategorii młodzieżowej (dla uczniów szkół muzycznych II stopnia i równorzędnych) i 22 w kategorii otwartej (dla studentów i absolwentów, którzy nie ukończyli 30 lat).
Reprezentowali oni 18 szkół muzycznych i 8 akademii muzycznych.
Uczestnicy konkursu mieli do wykonania następujący repertuar w dwóch etapach:

Kategoria młodzieżowa

I etap T. Albinioni – Koncert St. Mark
J.B. Arban – Fantazje / Wariacje (do wyboru)

II etap Koncerty A. Arutuniana i J.B.G. Nerudy (do wyboru)

Kategoria otwarta

I etap J.N. Hummel – I i II cz. koncertu Es-dur
do wyboru: G. Enescu – Legenda
E. Bozza – Rustiques, Capriccio
M. Bitsch – Capriccio
B. Martinu – Sonatina

II etap O. Böhme – Koncert f-moll nr 2
do wyboru: Z. Krizek – Koncert
E. Bozza – Concertino

Grę uczestników oceniało jury w składzie:
przewodniczący – Jerzy Gonczorowski
wiceprzewodniczący – Roman Siwek
członkowie: Igor Cecocho
Andrzej Janicki
Zbigniew Młynarski
Henryk Niejodek
Wiesław Woźnicki

Decyzją jury laureatami konkursu zostali:

kategoria młodzieżowa

Tomasz Woźniak /ZSM Rzeszów, naucz.- Józef Nawojski/ I nagroda i Grand Prix Festiwalu
Sławomir Cichor /PLM Katowice, naucz.- Zygmunt Skwierz/ III nagroda
Małgorzata Włodarska /PSM st.lic. W-wa, naucz.- Wiesław Woźnicki/ III nagroda
Damian Dittrich /PSM II st. Bytom, naucz.- Henryk Niejodek/ wyróżnienie
Adam Szymczyk /PLM Katowice, naucz.- Zygmunt Skwierz/ wyróżnienie
Tomasz Tomecki /ZSM Częstochowa, naucz.- Marek Piątek/ wyróżnienie
Piotr Ziarkiewicz /ZSM Rzeszów, naucz.- Józef Nawojski/ wyróżnienie

kategoria otwarta

Piotr Mach /AM Warszawa, student Krzysztofa Bednarczyka/ I nagroda
Piotr Bugaj /AM Warszawa, student Igora Cecocho/ I nagroda
Arkadiusz Garus /AM Katowice, student Stanisława Dziewiora/ wyróżnienie
Michał Ostoja-Ostaszewski /AM Warszawa, student Wiesława Woźnickiego / wyróżnienie

Zdobywcy nagród i wyróżnień wystąpili na koncercie laureatów.

Część dydaktyczna festiwalu obejmowała lekcje otwarte, prowadzone przez pedagogów akademii muzycznych: Igora Cecocho, Stanisława Dziewiora i Wiesława Woźnickiego, zajęcia „chóru trąbek” prowadzone przez Romana Siwka, oraz warsztaty improwizacji jazzowej z udziałem Henryka Majewskiego, Adama Kawończyka, Roberta Majewskiego i Piotra Wojtasika (prowadzącego).

W części koncertowej odbyły się recitale trębaczy Mariusza Niepiekło, Stanisław Dziewiora i Igora Cecocho, występy Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych Filharmonii Narodowej, instrumentalistów prowadzących warsztaty jazzowe (z udziałem A. Jagodzińskiego, Z. Wegenhaupta i K. Jonkisza) oraz „chóru trąbek”, pod dyrekcją Romana Siwka.

II Ogólnopolski Festiwal Trębaczy odbył się w dniach od 27 czerwca do 3 lipca 1999 roku. Gościem Festiwalu był James W. Thompson, profesor Eastman School of Musik Uniwersytetu w Rochester /USA/, który zasiadł w jury konkursu trębaczy, był wykonawcą recitalu, prowadził zajęcia dydaktyczne oraz chór trąbek.
Tak jak w poprzednim festiwalu, organizacją zajmowała się Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Henryka Melcera w Kaliszu kierowana przez Andrzeja Bujakiewicza. Kierownictwo artystyczne sprawował profesor Roman Siwek z Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Środki finansowe na realizację imprezy zapewniły Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kaliszu, a współpatronat objął prezydent Kalisza.
Festiwal zainaugurowany został koncertem, na którym wystąpili jako soliści trębacze Krzysztof Bednarczyk i Stanisław Dziewior, grając z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Piotra Wajraka utwory J.F. Fascha, J.B. Nerudy, O. Böhme i J. Szweda.
W konkursie trębaczy udział wzięło 26 uczestników w kategorii młodzieżowej, reprezentujących 20 szkół muzycznych II stopnia (równorzędnych) i 32 w kategorii otwartej z 9 akademii muzycznych i ich filii.

Obowiązujący repertuar:

Kategoria młodzieżowa

I etap Tomaso Albinoni – Koncert g-moll cz.I i II

II etap Tomaso Albinoni – Koncert g-moll cz.II i IV

do wyboru: Aleksander Goedicke – Etiuda koncertowa
Aleksander Arutunian – Scherzo koncertowe
Eugene Bozza – Badinage
Pierre Gabaye – Boutage
Paul Rougnon – Premier solo de concert

III etap Jan Baptista Georg Neruda- Koncert Es-dur cz.I I II

do wyboru: Paul Vidal – Concertino
Jean Barat – Andante i Scherzo
Jean Barat – Lento i Scherzo
Camille Saint-Saëns – Fantazja
Guillaume Balay – Andante i Allegro

Kategoria otwarta:

I etap Johann Sebastian Bach – I Suita

II etap do wyboru:
George Enescu – Legenda
Eugene Bozza – Rustiques
Marcel Poot – Etiuda koncertowa
Jan Baptiste Arban – Karnawał wenecki
oraz wybrany przez jury fragment Suity J.S. Bacha

III etap Josef Haydn lub Johann Nepomuk Hummel – Koncert Es-dur cz. I i II

do wyboru Ida Gotkovsky – Concertino
Jiři Pauer – Trompetina
Marcel Bitsch – Wariacje n.t. D. Scarlattiego
Bohuslav Martinu – Sonatina
Jean Françaix – Sonatina

Jury w składzie:

przewodniczący – Krzysztof Bednarczyk
członkowie: Stanisław Dziewior
Roman Gryń
Józef Nawojski
James W. Thompson
sekretarz Roman Siwek

dokonało następującego podziału nagród:

Kategoria młodzieżowa:

I nagrodę zdobyli ex equo Bartosz Gaudyn /ZPSM Katowice, nauczyciel-Antoni Adamus/
Marcin Olkowski /PLM Poznań, nauczyciel-Roman Gryń/

II nagrody nie przyznano

III nagrodę zdobył Łukasz Gothszalk /PPSM Wrocław, nauczyciel-Igor Cecocho/.

Wyróżnienia otrzymali: Tomasz Kochański /PLM Rzeszów, nauczyciel-Józef Nawojski/
Dominik Mietła /PSM II st. Rzeszów, nauczyciel-Piotr Gajewski/
Jakub Puch /PSM II st. Kraków, nauczyciel-Magdalena Łapińska/.

Kategoria otwarta:

I nagrodę zdobył Adam Szymczyk z AM w Katowicach, student Stanisława Dziewiora

II nagrodę zdobyli ex equo Sławomir Cichor z AM we Wrocławiu, student Igora Cecocho
Marek Galubiński z AM w Poznaniu, student Romana Grynia

III nagrody nie przyznano

Wyróżnienia otrzymali: Adam Palczewski z AM w Warszawie, student Krzysztofa Bednarczyka
Małgorzata Włodarska z AM w Warszawie, studentka Wiesława Woźnickiego

Zdobywcy nagród i wyróżnień wystąpili na koncercie laureatów.

Na część dydaktyczną festiwalu złożyły się: lekcje otwarte i próby zespołu trąbek prowadzone przez Jamesa W. Thompsona, wykład Mieczysława Leśniczaka p.t. „Trąbka w rozwoju historycznym”, oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne „Podstawy improwizacji jazzowej” prowadzone przez Piotra Wojtasika.

W części koncertowej wystąpił ze swymi studentami Roman Gryń, wykonując utwory na trąbki z towarzyszeniem fortepianu, organów i perkusji, a także Piotr Wojtasik z Piotrem Baronem, Andrzejem Cudzichem i Krzysztofem Dziedzicem grając swoje kompozycje i standardy. Podobnie jak na poprzednim festiwalu zaprezentował się Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych Filharmonii Narodowej. Końcowym akcentem tej części jak i całego festiwalu był recital Jamesa W. Thompsona, który z akompaniamentem Macieja Pabicha wykonał Slavic Fantasy Carla Hoehne, Full Music Levisa Stewarda i Sonatę Erica Ewazena.

III Ogólnopolski Festiwal Trębaczy odbył się w dniach od 25 do 29 czerwca 2002 roku.
Kierownictwo artystyczne powierzono tym razem Krzysztofowi Bednarczykowi.
Jako gość festiwalu został zaproszony André Henry, profesor konserwatoriów w Lyonie i w Nantes we Francji, laureat międzynarodowych konkursów muzycznych, solista koncertów i recitali w Europie, Ameryce i Azji. Zainaugurował on festiwal, grając z orkiestrą Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Zygmunta Rycherta Koncert D-dur na trąbkę i orkiestrę smyczkową Georga Philippa Telemanna i Concertino nr 2 na trąbkę i orkiestrę Ivana Jevtica (dedykowane Thompsonowi).

W części koncertowej imprezy odbył się też recital Mariusza Niepiekło, który z akompaniamentem Ewy Skardowskiej wykonał Koncert E-dur Johanna Nepomuka Hummla i Concertino Eugena Bozzy. Główną pozycją części dydaktycznej był kurs mistrzowski, prowadzony przez profesora André Henry’ego. W tej też części Igor Cecocho przedstawił wykład – pokaz na temat trąbek naturalnych.

W konkursie trębaczy wzięło udział 34 uczestników w kategorii młodzieżowej i 27 uczestników w kategorii otwartej a towarzyszyło im 23 akompaniatorów. Reprezentowane były 22 szkoły muzyczne II stopnia (równorzędne) i 7 akademii muzycznych.

Repertuar obowiązujący kandydatów:

I etap utwór obowiązkowy: Maxime Alphonse – Etiuda nr 12
do wyboru: Tomaso Albinoni – Koncert C-dur, cz. I
– Koncert Es-dur, cz. I
– Koncert g-moll, cz. I

II etap utwór obowiązkowy: Jean Clergue – Sarabande et Rigaudon
utwory do wyboru: Edward Abramian – Scherzo koncertowe
Aleksandr Arutiunian – Scherzo koncertowe
Eugene Bozza – Badinage
Aleksander Goedicke – Etiuda koncertowa
Paul Rougnon – Premier solo de concert

III etap utwór obowiązkowy: Jan Baptista Georg Neruda- Koncert Es-dur, cz. I
utwory do wyboru: Aleksandr Arutiunian – Koncert As-dur
Wasilij Brandt – Koncert nr 2
Aleksander Goedicke – Koncert
Theodor Hohne – Fantazja słowiańska

Kategoria otwarta:

I etap utwory obowiązkowe: Otto Ketting – Intrada
Johann Nepomuk Hummel – Koncert Es-dur, cz. II

II etap utwór obowiązkowe: Johann Nepomuk Hummel – Koncert Es-dur, cz. I
utwory do wyboru: Eugene Bozza – Kaprys lub Rapsodia
George Enescu – Legenda
Artur Honegger – Intrada
Marcel Poot – Etiuda koncertowa
Halsey Stevens – Sonata, cz. I

III etap utwór obowiązkowy: Josef Haydn – Koncert Es-dur
utwory do wyboru: Marcel Bitsch – Wariacje n.t. Scarlattiego
André Jolivet – Concertino (do nr 19)
Henri Tomasi – Koncert, cz. I (z kadencją)

Jury, któremu przewodniczył Krzysztof Bednarczyk a członkami byli: André Henry, Igor Cecocho, Stanislaw Dziewior, Roman Gryń (obowiązki sekretarza pełnił Roman Siwek) ustaliło następujące wyniki konkursu:

Kategoria młodzieżowa:

I nagroda – Manfred Masny z POSM II st. Poznań, nauczyciel-Roman Gryń

II i III nagrody nie przyznano

Dyplomy finalistów otrzymali:
Jan Harasimowicz z PSM II st. Warszawa, nauczyciel-Tomasz Chmielarz
Jakub Puch z PSM II st. Kraków, nauczyciel-Magdalena Łapińska

Kategoria otwarta:

I nagrody nie przyznano

II nagrodę ex equo otrzymali: Łukasz Gothszalk z PLM Wrocław, naucz.-Igor Cecocho
Tomasz Ziętek zAM w Poznaniu, student Romana Grynia

III nagrodę ex equo otrzymali: Marcin Olkowski z AM w Poznaniu, student Romana Grynia
Tomasz Woźniak z AM w Warszawie, student Krzysztofa
Bednarczyka

Dyplomy finalistów otrzymali:
Lubomir Jarosz z AM w Warszawie, student Wiesława Woźnickiego
Michał Jaskulski z AM we Wrocławiu stud.podypl. Igora Cecocho.

IV Ogólnopolski Festiwal Trębaczy odbył się w dniach od 27 czerwca do 2 lipca 2005 roku. Organizatorzy – jak w poprzednich latach, kierownictwo artystyczne ponownie objął Roman Siwek. W koncercie inauguracyjnym wystąpili soliści – trębacze Benedykt Matusik i Wacław Mulak z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Wykonano koncerty Georga Philippa Telemanna na trąbkę i na corno di caccia, Koncert na dwie trąbki Antonia Vivaldiego oraz Airs de triomphe i V Koncert na orkiestrę „Kura” Jeana Philippa Rameau. Z recitalami wystąpili trzej laureaci poprzednich konkursów: Adam Szymczyk, zdobywa I nagrodę w kategorii otwartej w 1999 roku, Sławomir Cichor, zdobywca III nagrody w kategorii młodzieżowej w 1996 roku i II nagrody w kategorii otwartej w 1999 roku i Tomasz Woźniak, laureat Grand Prix konkursu w 1996 roku i III nagrody w kategorii otwartej w 2002 roku. Trębacze ci prowadzą obecnie szeroką działalność koncertową, a A. Szymczyk i S. Cichor sa wykładowcami w akademiach muzycznych. W części koncertowej odbył się też występ zespołu instrumentów dętych blaszanych „Chamber Brass” złożony z muzyków Simfonii Varsovii i Opery Narodowej. Na zakończenie festiwalu wystąpił chór trąbek, w którym uczestniczyli pedagodzy ośmiu akademii muzycznych. Zespołem kierował Igor Cecocho.
W konkursie trębaczy wzięło udział 31 trębaczy w kategorii młodzieżowej i 40 w kategorii otwartej. Był to więc najliczniej jak dotychczas „obsadzony” konkurs. Uczestnicy reprezentowali 20 szkół muzycznych II stopnia, 9 akademii muzycznych i filii oraz dwie zagraniczne wyższe uczelnie muzyczne w Karlsruhe i Birmingham, w których studiują polscy trębacze. Solistom towarzyszyło 15 akompaniatorów. Przewodniczącym jury był Stanisław Dziewior, członkami: Igor Cecocho, Roman Gryń, Józef Nawojski, Mariusz Niepiekło i Marek Piątek, sekretarzem – Roman Siwek.

Repertuar konkursu:

Kategoria młodzieżowa:

I etap utwory obowiązkowe: Aleksandre Petit – Premiére Étude de Concours
Paul Vidal – Concertino

II etap utwory obowiązkowe: Jan Baptiste Arban – jedna z Fantazji /Wariacje/
Jan Barat – Lento et Scherzo lub
– Andante et Scherzo

III etap utwór do wyboru: Aleksandr Arutunian – Koncert As-dur
Theodor Hohne – Fantazja słowiańska
Alessandro Marcello – Koncert a-moll

Kategoria otwarta:

I etap utwór obowiązkowy: Wasilij Brandt – Konzertstück nr 2

II etap utwór obowiązkowy: Timofiej Dokshiser – Barkarola
utwór do wyboru: Arthur Honegger – Intrada
Halsey Stevens – Sonata
Marcel Bitsch – Wariacje na temat Scarlattiego
Jean Françaix – Sonatina
Eugene Bozza – Concertino

III etap utwory obowiązkowe: Toru Takemitsu – Paths – In memoriam W. Lutosławski
Johann Nepomuk Hummel – Koncert Es-dur

Wyniki konkursu:

Kategoria młodzieżowa

I nagroda – Piotr Pyda /POSM II st. w Częstochowie, nauczyciel-Marek Piątek/
II nagroda – Piotr Nowak /POSM II st. w Częstochowie, nauczyciel-Marek Piątek/
wyróżnienia: Damian Marat /ZPSM II st. w Warszawie, nauczyciel-Wiesław Woźnicki
Cyprian Pięta /POSM II st. w Częstochowie, nauczyciel-Marek Piątek/
Paweł Tuliński /OSM II st. w Wałbrzychu, nauczyciel-Leszek Tuliński/
Tomasz Zioła /OSM II st. w Bytomiu, nauczyciel-Henryk Niejodek/

Kategoria otwarta

I nagroda – Michał Warzecha z AM w Katowicach, student Stanisława Dziewiora
II nagroda – Lubomir Jarosz z AM w Warszawie, student Wiesława Woźnickiego
III nagroda – Jakub Waszczeniuk z AM we Wrocławiu, student Igora Cecocho

Wyróżnienia: Bartosz Gaudyn z AM w Krakowie, student Benedykta Matusika
Łukasz Gothszalk z Hohschule für Musik w Karlsruhe,
student Reinholda Friedricha
Krzysztof Laksa z AM w Katowicach, student Stanisława Dziewiora.

Nowością tegorocznego festiwalu był konkurs studiów orkiestrowych. Za jego cel uznano lepsze przygotowanie uczniów i studentów do pracy w orkiestrach, poprzez przyswajanie i opracowywanie partii trąbkowych najczęściej wykonywanych utworów muzyki symfonicznej i operowej. Konkurs był jednoetapowy bez podziału na kategorie.
Do konkursu zgłosiło się 21 uczniów i studentów, wystąpiło ostatecznie 12.
Jury, któremu przewodniczył Krzysztof Bednarczyk, przyznało I miejsce Bartoszowi Gaudynowi z AM w Krakowie, II miejsce Lubomirowi Jaroszowi z AM w Warszawie, III miejsce Pawłowi Pogodzie z AM w Krakowie.

Konkurs postanowiono włączyć do programu następnych festiwali.

 

Więcej na temat: festiwal trębaczy, kalisz, Trąbka

Polub nas na Facebooku

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?